SIST EN ISO 17781:2017

Oznaka standarda: SIST EN ISO 17781:2017
Koda projekta: 00012311
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Test methods for quality control of microstructure of austenitic/ferritic (duplex) stainless steel (ISO 17781:2017)
Naslov (slovenski): Petrokemična industrija ter industrija za predelavo nafte in zemeljskega plina - Preskusne metode za kontrolo kakovosti mikrostrukture avstenitno-feritnega (dupleksnega) nerjavnega jekla (ISO 17781:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 17781:2017 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 75.180.01 77.140.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Nov-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-11
Referenčna oznaka: EN ISO 17781:2017
Področje projekta (angleško): This document specifies quality control testing methods and test conditions for the characterization of microstructure in relation to relevant properties in ferritic/austenitic (duplex) stainless steel components supplied in the solution annealed condition and fabrication welds in the as welded condition. This document supplements the relevant product and fabrication standards with respect to destructive testing methods including sampling of test specimens, test conditions and test acceptance criteria to show freedom from deleterious intermetallic phases and precipitates in duplex stainless steels. In addition, this document specifies the documentation of testing and test results by the testing laboratory. NOTE 1 This document is based upon experience with duplex stainless steels in offshore oil and gas industry applications including topside and subsea hydrocarbon service, sea water service, as well as structural use. NOTE 2 The austenite spacing is relevant to the susceptibility of duplex stainless steels to hydrogen-induced stress cracking (HISC) in subsea applications where cathodic protection is applied. This falls outside the scope of this document. Reference is made to DNV/GL RP-F112[4].
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa preskusne metode za kontrolo kakovosti in preskusne pogoje za karakterizacijo mikrostrukture glede na ustrezne lastnosti komponent iz avstenitno-feritnega (dupleksnega) nerjavnega jekla, ki so dobavljene v žarjenem stanju, in proizvodnih zvarov v varjenem stanju. Ta dokument dopolnjuje ustrezne standarde proizvodov in izdelave v zvezi s porušitvenimi preskusnimi metodami, vključno z vzorčenjem, preskusnimi pogoji in merili sprejemljivosti preskusa, za dokazovanje neprisotnosti zdravju škodljivih intermetalnih faz in izločkov v dupleksnih nerjavnih jeklih. Dokument poleg tega določa dokumentacijo za preskušanje in rezultate preskusa iz laboratorija za preskušanje. OPOMBA 1: Ta dokument temelji na izkušnjah z dupleksnimi nerjavnimi jekli, ki se uporabljajo v industriji za predelavo nafte in zemeljskega plina, med drugim v sistemih za rokovanje z ogljikovodiki, sistemih za rokovanje z morsko vodo in uporabo v strukturah na palubi in pod morsko gladino. OPOMBA 2: Avstenitni razmak je pomemben za določanje občutljivosti dupleksnega nerjavnega jekla na inducirano vodikovo napetostno pokanje (HISC) pri uporabi pod vodo, kjer se uporablja katodna zaščita. Slednje ne spada na področje uporabe tega dokumenta. Dokument se sklicuje na dokument DNV/GL RP-F112[4].

Najbolje prodajani standardi