SIST-TP ISO/TR 23081-3:2013

Oznaka standarda: SIST-TP ISO/TR 23081-3:2013
Koda projekta: 057121
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information and documentation -- Managing metadata for records -- Part 3: Self-assessment method
Naslov (slovenski): Informatika in dokumentacija - Upravljanje metapodatkov za zapise - 3. del: Metoda samoocenjevanja
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP ISO/TR 23081-3:2013 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 01.140.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-07
Področje projekta (angleško): This Technical Report provides guidance on conducting a self-assessment on records metadata in relation to the creation, capture and control of records. The self-assessment helps to: a) identify the current state of metadata capture and management in or across organizations; b) identify priorities of what to work on and when; c) identify key requirements from ISO 23081-1:2006 and ISO 23081-2:2009; d) evaluate progress in the development of a metadata framework for the implementation of specific systems and projects; e) evaluate system and project readiness (move to the next phase in a system or project) when including records metadata functionality in a system. A records metadata readiness evaluation is provided for key steps from project inception through to the implementation/maintenance phase.
Področje projekta (slovensko): To tehnično poročilo podaja smernice za izvajanje samoocenjevanja metapodatkov zapisov, kjer upošteva ustvarjanje, zajem in nadzor nad zapisi. Samoocenjevanje pomaga: a) ugotoviti trenutno stanje zajema metapodatkov in upravljanja v organizacijah; b) ugotoviti prednosti določenega dela in časa dela; c) ugotoviti ključne zahteve iz standardov ISO 23081-1:2006 in ISO 23081-2:2009; d) oceniti napredek v razvoju okvirja metapodatkov za implementacijo določenih sistemov in projektov; e) oceniti pripravljenost sistema in projekta (premik v naslednjo fazo v sistemu ali projektu) pri vključitvi metapodatkov zapisov v delovanje sistema. Ocena pripravljenosti metapodatkov zapisa je podana za ključne korake od nastanka projekta skozi fazo implementacije/vzdrževanja.

Najbolje prodajani standardi