SIST EN 12327:2013

Oznaka standarda: SIST EN 12327:2013
Koda projekta: 00234041
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Gas infrastructure - Pressure testing, commissioning and decommissioning procedures - Functional requirements
Naslov (slovenski): Infrastruktura za plin - Tlačni preskus, postopki za začetek in prenehanje obratovanja - Funkcionalne zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12327:2013 (DE) nemški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
SIST EN 12327:2013 (EN) angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: DPL - Oskrba s plinom
ICS: 91.140.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jan-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-01
Referenčna oznaka: EN 12327:2012
Področje projekta (angleško): This European Standard describes common principles for pressure testing, commissioning and decommissioning of gas infrastructures as covered by the functional European Standards of the Technical Committee CEN/TC 234, see Annex B. They have been extracted from the detailed codes of practice and operating manuals in the member countries. This European Standard does not cover installation pipework which is covered by EN 1775. The specified procedures are applicable to strength testing, tightness testing and combined testing. Test pressure levels, test periods and acceptance criteria are not covered by this European Standard. Additional measures or different methods of testing, commissioning or decommissioning can be required by legislation of the individual member countries or at the discretion of the pipeline operator. This European Standard specifies common basic principles for gas infrastructure. Users of this European Standard should be aware that more detailed national standards and/or code of practice may exist in the CEN member countries. This European Standard is intended to be applied in association with these national standards and/or codes of practice setting out the above-mentioned basic principles. In the event of conflicts in terms of more restrictive requirements in national legislation/regulation with the requirements of this European Standard, the national legislation/regulation should take precedence as illustrated in CEN/TR 13737 (all parts).
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard opisuje splošna načela za tlačni preskus, začetek in prenehanje obratovanja infrastruktur za plin iz funkcionalnih evropskih standardov tehničnega odbora CEN/TC 234, glej dodatek B. Pridobljena so na podlagi podrobnih kodeksov ravnanja in navodil za uporabo, ki se uporabljajo v državah članicah. Ta evropski standard se ne uporablja za napeljave iz standarda EN 1775. Opredeljeni postopki se uporabljajo za preskušanje trdnosti in tesnjenja ter kombinirano preskušanje. Ravni preskusnega tlaka, preskusna obdobja in kriteriji sprejemljivosti niso zajeti v tem evropskem standardu. Zakonodaja posameznih držav članic ali upravljavec cevovoda lahko zahteva dodatne ukrepe ali različne metode preskusa ter začetka ali prenehanja obratovanja. Ta evropski standard določa splošna osnovna načela za infrastrukturo za plin. Uporabniki tega evropskega standarda se morajo zavedati, da lahko v državah članicah CEN obstajajo podrobnejši nacionalni standardi in/ali kodeks ravnanja. Ta evropski standard je namenjen uporabi v povezavi s temi nacionalnimi standardi in/ali kodeksi ravnanja, ki določajo zgoraj navedena osnovna načela. Kadar so strožje zahteve v nacionalni zakonodaji/predpisu v nasprotju z zahtevami iz tega evropskega standarda, naj bi imela prednost nacionalna zakonodaja/predpis, kot je navedeno v standardu CEN/TR 13737 (vsi deli).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 12327:2001 - Sistemi oskrbe s plinom – Tlačni preskus, postopki za začetek in prenehanje obratovanja - Funkcionalne zahteve 01-jan-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi