SIST EN 508-1:2014

Oznaka standarda: SIST EN 508-1:2014
Koda projekta: 00128133
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Roofing and cladding products from metal sheet - Specification for self-supporting of steel, aluminium or stainless steel sheet - Part 1: Steel
Naslov (slovenski): Pločevina za pokrivanje streh - Specifikacija za samonosilne proizvode iz jeklene, aluminijeve pločevine ali pločevine iz nerjavnega jekla - 1. del: Jeklo
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 508-1:2014 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IKER - Keramika
ICS: 77.140.50 91.060.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-10
Referenčna oznaka: EN 508-1:2014
Področje projekta (angleško): EN 508-1 specifies requirements for self-supporting roofing, covering, wall cladding, lining, liner trays and tiles products for discontinuous laying made from metallic coated steel sheet with or without additional organic coatings. Sheets intended to be used with insulation and membranes are also covered. This European Standard establishes general characteristics, definitions, classifications and labelling for the products, together with requirements for the materials from which the products can be manufactured. It is intended to be used either by manufacturers to ensure that their products comply with the requirements or by purchasers to verify that the products comply when purchased before they are despatched from the factory. It specifies the requirements for products which enable them to meet all normal service conditions. This European Standard applies to all discontinuously laid self-supporting external profiled sheets for roofing covering, wall cladding, lining and liner trays with the exception of tiles with a surface area less than 1 m2 and produced by stamping. These profiled sheets are designed to keep wind, rain and snow out of the building and to transfer any resultant loads and infrequent maintenance loads to the structure. This European Standard does not cover products for structural purposes, i.e. it does cover products used in constructions of Class III (according to EN 1993-1-3), it does not cover products used in constructions of Classes I and II (according to EN 1993-1-3) intended to contribute to the global or partial stability of the building structure by providing racking resistance or resistance to permanent static loads (excluding self-weight of the metal sheet). No requirements for supporting construction, design of roof, cladding, lining, tile system and execution of connections and flashings are included.
Področje projekta (slovensko): Standard EN 508-1 določa zahteve za samonosilne strehe, strešne kritine, zunanje in notranje obloge, profilne kritine in ploščice za nezvezno polaganje, izdelane iz prevlečene jeklene pločevine z dodatnimi organskimi premazi ali brez njih. V njem so zajete tudi pločevine, ki se uporabljajo z izolacijo in membranami. Ta evropski standard določa splošne lastnosti, definicije, klasifikacije in označevanje izdelkov ter zahteve za materiale, iz katerih je mogoče izdelke proizvesti. Namenjen je proizvajalcem, da se zagotovi skladnost njihovih izdelkov z zahtevami, oziroma kupcem, da lahko preverijo skladnost izdelkov ob nakupu pred razpošiljanjem iz tovarne. Določa zahteve za izdelke, ki omogočajo, da slednji izpolnjujejo vse običajne pogoje uporabe. Ta evropski standard se uporablja za vse nezvezno položene samonosilne zunanje profilirane pločevine za strešne kritine, zunanje in notranje obloge ter profilne kritine z izjemo ploščic, ki imajo površino manjšo od 1 m2 in so izdelane z vtiskavanjem. Te profilirane pločevine so zasnovane tako, da stavbo ščitijo pred vetrom, dežjem in snegom, pri čemer morebitna nastala bremena in bremena zaradi nerednega vzdrževanja prenesejo na konstrukcijo. Ta evropski standard ne zajema izdelkov za gradbene namene, to pomeni, da ne zajema izdelkov, ki se uporabljajo pri konstrukcijah razreda III (v skladu s standardom EN 1993-1-3), ter izdelkov, ki se uporabljajo pri konstrukcijah razredov I in II (v skladu s standardom EN 1993-1-3) in prispevajo k celotni ali delni stabilnosti gradbene konstrukcije tako, da zagotavljajo odpornost proti natezanju ali proti trajnim statičnim bremenom (brez lastne teže kovinske pločevine). Standard ne vključuje zahtev za podporne konstrukcije, projektiranje strešnega sistema, sistema zunanjih in notranjih oblog ter ploščic in postavitev povezav in obrob.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 508-1:2008 - Pločevina za pokrivanje streh - Specifikacije za samonosilne proizvode iz jeklene, aluminijeve pločevine ali pločevine iz nerjavnega jekla - 1. del: Jeklo 01-okt-2014
Revidiran oSIST prEN 508-1:2020 - Pločevina za pokrivanje streh in oblaganje sten - Specifikacija za samonosilne proizvode iz jeklene, aluminijeve pločevine ali pločevine iz nerjavnega jekla - 1. del: Jeklo 06-mar-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi