SIST EN ISO 15494:2018

Oznaka standarda: SIST EN ISO 15494:2018
Koda projekta: 00155910
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Plastics piping systems for industrial applications - Polybutene (PB), polyethylene (PE), polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT), crosslinked polyethylene (PE-X), polypropylene (PP) - Metric series for specifications for components and the system (ISO 15494:2015)
Naslov (slovenski): Cevni sistemi iz polimernih materialov za uporabo v industriji - Polibuten (PB), polietilen (PE), polietilen s povišano temperaturno odpornostjo (PE-RT), zamreženi polietilen (PE-X), polipropilen (PP) - Metrične serije za zahteve za dele cevovoda in cevni sistem (ISO 15494:2015)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 15494:2018 angleški jezik Active SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili
ICS: 23.040.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-12
Področje projekta (angleško): ISO 15494:2015 specifies the characteristics and requirements for components such as pipes, fittings, and valves made from one of the following materials intended to be used for thermoplastics piping systems in the field of industrial applications above and below ground: - polybutene (PB); - polyethylene (PE); - polyethylene of raised temperature resistance (PE-RT); - crosslinked polyethylene (PE-X); - polypropylene (PP). NOTE 1 Requirements for industrial valves are given in this International Standard and/or in other standards. Valves are to be used with components conforming to this International Standard provided that they conform additionally to the relevant requirements of this International Standard. This International Standard is applicable to either PB, PE, PE-RT, PE-X, or PP pipes, fittings, valves, and their joints and to joints with components of other plastics and non-plastic materials, depending on their suitability, intended to be used for the conveyance of liquid and gaseous fluids as well as solid matter in fluids for industrial applications such as the following: - chemical plants; - industrial sewerage engineering; - power engineering (cooling and general purpose water); - mining; - electroplating and pickling plants; - semiconductor industry; - agricultural production plants; - fire fighting; - water treatment; - geothermal. NOTE 2 Where relevant, national regulations (e.g. water treatment) are applicable. Other application areas are permitted if the requirements of this International Standard and/or applicable national requirements are fulfilled. National regulations in respect of fire behaviour and explosion risk are applicable. The components have to withstand the mechanical, thermal, and chemical demands to be expected and have to be resistant to the fluids to be conveyed.
Področje projekta (slovensko): Standard ISO 15494:2015 določa karakteristike in zahteve za dele cevovoda, kot so cevi, fitingi in ventili iz naslednjih materialov, ki so namenjeni uporabi za plastomerne cevne sisteme za nadzemno in podzemno uporabo v industriji: – polibuten (PB); – polietilen (PE); – polietilen s povišano temperaturno odpornostjo (PE-RT); – zamreženi polietilen (PE-X); – polipropilen (PP). OPOMBA 1: Zahteve za industrijske ventile so podane v tem mednarodnem standardu in/ali v drugih standardih. Ventili se uporabljajo z deli, ki ustrezajo temu mednarodnemu standardu, v kolikor ustrezajo tudi relevantnim zahtevam tega mednarodnega standarda. Ta mednarodni standard se uporablja za cevi, fitinge in ventile iz polibutena, polietilena, polietilena s povišano temperaturno odpornostjo, zamreženega polietilena ali polipropilena ter njihove spoje ali spoje z deli iz drugih polimernih in nepolimernih materialov, odvisno od ustreznosti, ki so namenjeni za prevajanje tekočine in plinastih tekočin ter trdne snovi v tekočinah za uporabo v industriji, kar vključuje: – kemične tovarne; – industrijsko kanalizacijsko inženirstvo; – energetsko inženirstvo (voda za hlajenje in splošne namene); – rudarstvo; – obrate za galvaniziranje in luženje; – polprevodniško industrijo; – kmetijske proizvodne obrate; – gasilsko industrijo; – obrate za čiščenje vode; – geotermalno industrijo. OPOMBA 2: Kjer je primerno, se uporabljajo nacionalni predpisi (npr. obrati za čiščenje vode). Druga področja uporabe so dopustna, če so izpolnjene zahteve tega mednarodnega standarda in/ali ustrezne nacionalne zahteve. Uporabljajo se nacionalni predpisi v povezavi s tveganjem pri obnašanju ognja in eksplozijah. Deli cevovoda morajo prenesti pričakovane mehanske, toplotne in kemijske zahteve ter biti odporni proti tekočinam, ki se bodo prevajale.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 15494:2016 - Cevni sistemi iz polimernih materialov za uporabo v industriji - Polibuten (PB), polietilen (PE), polietilen s povišano temperaturno odpornostjo (PE-RT), zamreženi polietilen (PE-X), polipropilen (PP) - Metrične serije za zahteve za dele cevovoda in cevni sistem (ISO 15494:2015) 01-dec-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi