SIST EN 50131-1:2007

Oznaka standarda: SIST EN 50131-1:2007
Koda projekta: 14933
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Alarm systems - Intrusion and hold-up systems -- Part 1: System requirements
Naslov (slovenski): Alarmni sistemi - Sistemi za javljanje vloma in ropa - 1. del: Sistemske zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50131-1:2007 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EAL - Električni alarmi
ICS: 13.310 13.320
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2007
Refer. št. objave: Sporocila 2007-12
Referenčna oznaka: EN 50131-1:2006
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the requirements for Intrusion and Hold-up Alarm Systems installed in buildings using specific or non-specific wired interconnections or wire-free interconnections. These requirements also apply to the components of an I&HAS installed in a building which are normally mounted on the external structure of a building e.g. ancillary control equipment or warning devices. The standard does not include requirements for exterior I&HAS. This standard specifies performance requirements for installed I&HAS but does not include requirements for design, planning, installation, operation or maintenance. These requirements also apply to I&HAS sharing means of detection, triggering, interconnection, control, communication and power supplies with other applications. The operation of an I&HAS shall not be adversely influenced by other applications. Requirements are specified for I&HAS components where the relevant environment is classified. This classification describes the environment in which an I&HAS component may be expected to operate as designed. When the requirements of the four environmental classes are inadequate, due to the extreme conditions experienced in certain geographic locations, special national conditions are given in Annex A. General environmental requirements for I&HAS components are described in Clause 7. The requirements of this European Standard also apply to IAS and HAS when these systems are installed independently. When an I&HAS does not include functions relating to the detection of intruders, the requirements relating to intrusion detection do not apply. When an I&HAS does not include functions relating to hold-up, the requirements relating to hold-up do not apply.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa zahteve za sisteme za javljanje vloma in ropa, nameščene v zgradbah, ki uporabljajo specifične ali nespecifične ožičene ali brezžične medsebojne povezave. Te zahteve se uporabljajo tudi za komponente sistema I&HAS, nameščenega v zgradbi, ki so običajno nameščene na zunanji strukturi zgradbe, npr. pomožna nadzorna oprema ali opozorilne naprave. Ta standard ne vključuje zahtev za zunanje sisteme I&HAS. Ta standard določa zahteve glede zmogljivosti nameščenih sistemov I&HAS, vendar ne vključuje zahtev za zasnovo, načrtovanje, namestitev, upravljanje ali vzdrževanje. Te zahteve veljajo tudi za sisteme I&HAS, ki si z drugimi načini uporabe delijo sredstva za zaznavanje, sprožanje, medsebojno povezovanje, nadzor, komunikacijo in napajanje. Drugi načini uporabe ne smejo negativno vplivati na delovanje sistema I&HAS. Zahteve so določene za komponente I&HAS, pri katerih je klasificirano okolje uporabe. Taka klasifikacija opisuje okolje, v katerem komponente I&HAS delujejo v skladu s svojo zasnovo. Če zahteve štirih okoljskih razredov ne zadostujejo zaradi ekstremnih pogojev na nekaterih geografskih območjih, se lahko uporabijo posebni nacionalni pogoji, navedeni v dodatku A. Splošne okoljske zahteve za komponente I&HAS so opisane v točki 7. Zahteve tega evropskega standarda veljajo za sisteme IAS in HAS tudi v primeru, kadar so sistemi nameščeni ločeno. Če sistem I&HAS nima funkcij, povezanih z zaznavanjem vsiljivcev, se zahteve glede zaznavanja vdorov ne uporabljajo. Če sistem I&HAS nima funkcij, povezanih z zaznavanjem ropov, se zahteve glede zaznavanja ropov ne uporabljajo.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 50131-1:2007/A1:2009 - Alarmni sistemi - Sistemi za javljanje vloma in ropa - 1. del: Sistemske zahteve 21-Sep-2010
Nadomešča SIST EN 50131-1:1999 - Alarm systems - Intrusion systems - Part 1: General requirements 07-Jun-2022
Dopolnjen z SIST EN 50131-1:2007/IS2:2011 - Alarmni sistemi - Sistemi za javljanje vloma in ropa - 1. del: Sistemske zahteve 07-Jun-2022
Dopolnjen z SIST EN 50131-1:2007/A1:2009 - Alarmni sistemi - Sistemi za javljanje vloma in ropa - 1. del: Sistemske zahteve 07-Jun-2022
Nadomešča SIST EN 50131-1:1999 - Alarm systems - Intrusion systems - Part 1: General requirements 06-May-2014
Dopolnjen z SIST EN 50131-1:2007/A2:2017 - Alarmni sistemi - Sistemi za javljanje vloma in ropa - 1. del: Sistemske zahteve - Dopolnilo A2 07-Jun-2022
Dopolnjen z SIST EN 50131-1:2007/IS1:2009 - Alarmni sistemi - Sistemi za javljanje vloma in ropa - 1. del: Sistemske zahteve 07-Jun-2022
Dopolnjen z SIST EN 50131-1:2007/A3:2020 - Alarmni sistemi - Sistemi za javljanje vloma in ropa - 1. del: Sistemske zahteve - Dopolnilo A3 07-Jun-2022


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi