SIST EN ISO 8041-1:2017

Oznaka standarda: SIST EN ISO 8041-1:2017
Koda projekta: 00231111
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Human response to vibration - Measuring instrumentation - Part 1: General purpose vibration meters (ISO 8041-1:2017)
Naslov (slovenski): Odzivanje človeka na vibracije - Merilni instrumentarij - 1. del: Splošna uporaba vibracijskih merilnikov (ISO 8041-1:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 8041-1:2017 angleški jezik Active SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 13.160
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-07
Referenčna oznaka: EN ISO 8041-1:2017
Področje projekta (angleško): This document specifies the performance specifications and tolerance limits for instruments designed to measure vibration values, for the purpose of assessing human response to vibration. It includes requirements for pattern evaluation, or validation, periodic verification and in situ checks, and the specification of vibration calibrators for in situ checks. Vibration instruments specified in this document can be single instruments, combinations of instrumentation or computer-based acquisition and analysis systems. Vibration instruments specified in this document are intended to measure vibration for one or more applications, such as the following: — hand-transmitted vibration (see ISO 5349-1); — whole-body vibration (see ISO 2631-1, ISO 2631-2 and ISO 2631-4); — low-frequency whole-body vibration in the frequency range from 0,1 Hz to 0,5 Hz (see ISO 2631-1). Vibration instruments can be designed for measurement according to one or more of the frequency weightings defined within each of these applications. Three levels of performance testing are defined in this document: a) pattern evaluation or validation: 1) pattern evaluation, i.e. a full test of the instrument against the specifications defined in this document; 2) validation of one-off instruments, i.e. a limited set of tests of an individual vibration measuring system against the relevant specifications defined in this document; b) periodic verification, i.e. an intermediate set of tests designed to ensure that an instrument remains within the required performance specification; c) in situ checks, i.e. a minimum level of testing required to indicate that an instrument is likely to be functioning within the required performance specification.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa tehnične specifikacije in tolerančne meje za instrumente, ki so zasnovani za merjenje vrednosti vibracij za namene ocenjevanja odzivanja človeka na vibracije. Vključuje zahteve za ocenjevanje ali validacijo vzorcev, periodično pregledovanje in preglede na mestu samem ter specifikacijo vibracijskih kalibratorjev za preglede na mestu samem. Vibracijski instrumenti, podani v tem dokumentu, so lahko posamezni instrumenti, kombinacije instrumentov ali računalniški sistemi za zajemanje in analizo. Vibracijski instrumenti, podani v tem dokumentu, so namenjeni merjenju vibracij pri enem ali več načinih uporabe, na primer pri naslednjih: – prenos vibracij na roke (glej standard ISO 5349-1); – vibracije celotnega telesa (glej standarde ISO 2631-1, ISO 2631-2 in ISO 2631-4); – vibracije celotnega telesa pri nizki frekvenci v frekvenčnem območju od 0,1 Hz do 0,5 Hz (glej standard ISO 2631-1). Vibracijski instrumenti so lahko zasnovani za merjenje v skladu z enim ali več frekvenčnimi vrednotenji, ki so opredeljena za vsak tak način uporabe. V tem dokumentu so določene tri ravni preskušanja delovanja: a) ocenjevanje ali validacija vzorcev: 1) ocenjevanje vzorca, tj. popoln preskus instrumenta v primerjavi s specifikacijami, določenimi v tem dokumentu; 2) validacija enkratnih instrumentov, tj. omejen nabor preskusov posameznega sistema za merjenje vibracij v primerjavi z ustreznimi referencami, opredeljenimi v tem dokumentu; b) periodično overjanje, tj. vmesni nabor preskusov, ki zagotavljajo, da instrument ostane znotraj zahtevane specifikacije zmogljivosti zadevnega instrumenta; c) pregledi na mestu samem, tj. zahtevana je najnižja raven preskušanja, ki pomeni, da instrument verjetno deluje v okviru specifikacije zahtevane zmogljivosti.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN ISO 8041:2005 - Odzivanje človeka na vibracije – Merilni instrumentarij (ISO 8041:2005) 27-jan-2016
Nadomešča SIST EN ISO 8041:2005/AC:2008 - Odzivanje človeka na vibracije - Merilni instrumentarij (ISO 8041:2005/Cor 1:2007) 31-maj-2017
Revidiran SIST EN ISO 8041:2005/AC:2008 - Odzivanje človeka na vibracije - Merilni instrumentarij (ISO 8041:2005/Cor 1:2007) 27-jan-2016
Nadomešča SIST EN ISO 8041:2005 - Odzivanje človeka na vibracije – Merilni instrumentarij (ISO 8041:2005) 31-maj-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi