SIST EN 60934:2003

Oznaka standarda: SIST EN 60934:2003
Koda projekta: 12195
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Circuit-breakers for equipment (CBE)
Naslov (slovenski): Odklopniki za opremo (CBE) (IEC 60934:2000)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60934:2003 angleški jezik Withdrawn SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EPR - Električni pribor
ICS: 29.120.40 29.120.50
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-Mar-2003
Refer. št. objave: Sporocila 2003-03-01
Razveljavitev: 01-Jul-2022
Referenca razveljavitve: Sporocila 2022-07
Referenčna oznaka: EN 60934:2001
Področje projekta (angleško): This International Standard is applicable to mechanical switching devices designed as "circuitbreakers for equipment" (CBE) intended to provide protection to circuits within electrical equipment. NOTE 1 The term "equipment" includes appliances. NOTE 2 The protected components are usually motors, transformers, internal wiring, etc. CBEs may have a rated short-circuit capacity higher than that required for overload conditions and may, in addition, have a conditional short-circuit current rating in association with a specified short-circuit protective device (SCPD). This standard is also applicable to switching devices for protection of electrical equipment in case of undervoltage and/or overvoltage. It is applicable for a.c. not exceeding 440 V and/or d.c. not exceeding 250 V and a rated current not exceeding 125 A. This standard covers CBEs which are intended for – automatic interruption and non-automatic or automatic resetting; – automatic interruption and non-automatic or automatic resetting and manual switching operation. It also covers CBE-switches, in which the means for automatic interruption are inhibited or not present by construction (see 3.1.3). NOTE 3 This standard may be used as a guiding document for voltages up to 630 V a.c. NOTE 4 Requirements for CBEs suitable for isolation are under consideration. This standard contains all the requirements necessary to ensure compliance with the operational characteristics required for these devices by type tests. It also contains the details relative to test requirements and methods of testing necessary to ensure reproducibility of test results.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard se uporablja za mehanske stikalne naprave, ki so izdelane kot »odklopniki za opremo« (CBE), ki se uporabljajo za zaščito tokokrogov znotraj električne opreme. OPOMBA 1: Izraz »oprema« vključuje aparate. OPOMBA 2: Zaščiteni deli so navadno motorji, transformatorji, notranje ožičenje itd. Odklopniki za opremo imajo lahko višjo nazivno kratkostično zmogljivost, kot se zahteva v pogojih preobremenitve, in lahko imajo pogojno kratkostično tokovno obremenljivost v povezavi z določeno napravo za zaščito pred kratkim stikom (SCPD). Ta standard se uporablja tudi za stikalne naprave za zaščito električne opreme v primeru podnapetosti in/ali prenapetosti. Uporablja se za izmenični tok, ki ne presega 440 V, in/ali enosmerni tok, ki ne presega 250 V, ter nazivni tok, ki ne presega 125 A. Ta standard zajema odklopnike za opremo, ki so namenjeni za: – samodejno prekinitev in nesamodejno ali samodejno obnovitev; – samodejno prekinitev, nesamodejno ali samodejno obnovitev in ročne stikalne operacije. Zajema tudi stikala odklopnikov za opremo, v katerih so sredstva za samodejno prekinitev ovirana ali ob izdelavi niso prisotna (glej točko 3.1.3). OPOMBA 3: Ta standard se lahko uporablja tudi kot vodilni dokument za izmenične napetosti do 630 V. OPOMBA 4: Zahteve za odklopnike za opremo, ki so primerni za izolacijo, so v obravnavi. Ta standard vsebuje vse zahteve, ki so nujne za zagotovitev skladnosti z obratovalnimi značilnostmi, ki so za te naprave zahtevane v tipskih preskusih. Vsebuje tudi podrobnosti glede preskusnih zahtev in metod preskušanja, ki so nujne za zagotovitev ponovljivosti rezultatov preskusov.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 60934:2003/A2:2013 - Odklopniki za opremo (CBE) (IEC 60934:2000/A2:2013) 01-Jun-2013
Nadomešča SIST EN 60934:1996/A2:1997 - Circuit-breakers for equipment (CBE) - Amendment A2 (IEC 60934:1993/A2:1997) 06-May-2014
Nadomešča SIST EN 60934:1996 - Circuit-breakers for equipment (CBE) (IEC 934:1993, modified) 06-May-2014
Nadomeščen z SIST EN IEC 60934:2019 - Odklopniki za opremo (CBE) (IEC 60934:2019) 24-Sep-2019
Dopolnjen z SIST EN 60934:2003/A1:2007 - Odklopniki za opremo (CBE) (IEC 60934:2000/A1:2007) 21-Sep-2010
Dopolnjen z SIST EN 60934:2003/A1:2007 - Odklopniki za opremo (CBE) (IEC 60934:2000/A1:2007) 01-Nov-2007
Nadomešča SIST EN 60934:1996/A11:1999 - Circuit-breakers for equipment (CBE) - Amendment A11 06-May-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi