SIST EN 50271:2018

Oznaka standarda: SIST EN 50271:2018
Koda projekta: 58531
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen - Requirements and tests for apparatus using software and/or digital technologies
Naslov (slovenski): Električne naprave za odkrivanje in merjenje vnetljivih plinov, strupenih plinov ali kisika - Zahteve in preskusi za naprave s programsko opremo in/ali digitalno tehnologijo
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50271:2018 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere
ICS: 13.230 29.260.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-10
Referenčna oznaka: EN 50271:2018
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies minimum requirements and tests for electrical apparatus for the detection and measurement of combustible gases, toxic gases or oxygen using software and/or digital technologies. This European Standard is applicable to fixed, transportable and portable apparatus intended for use in domestic premises as well as commercial and industrial applications. This European Standard does not apply to external sampling systems, or to apparatus of laboratory or scientific type, or to apparatus used only for process control purposes. This European Standard supplements the requirements of the European Standards for the detection and measurement of flammable gases and vapours (e.g. EN 60079 29 1, EN 60079-29-4, EN 50194 1, EN 50194 2), toxic gases (e.g. EN 45544 series, EN 50291 1, EN 50291 2) or oxygen (e.g. EN 50104). NOTE 1 These European Standards will be mentioned in this European Standard as "metrological standards". NOTE 2 The examples above show the state of the standardisation for gas detection apparatus at the time of publishing this European Standard. There may be other metrological standards for which this European Standard is also applicable. This European Standard is a product standard which is based on EN 61508 series. It covers part of the phase 10 "realisation" of the overall safety life cycle defined in EN 61508 1. Additional requirements are specified if compliance with safety integrity level 1 (SIL 1) according to EN 61508 series is claimed for fixed or transportable apparatus for low demand mode of operation. NOTE 3 Compliance with safety integrity level 1 (SIL 1) for portable apparatus is not considered because portable apparatus cannot make an automatic executive action. It is recommended to apply this European Standard for apparatus used for safety applications with SIL-requirement 1 instead of EN 50402. However, the technical requirements of EN 50271 and EN 50402 are the same for SIL 1. NOTE 4 For apparatus used for safety applications with SIL-requirements higher than 1 EN 50402 is applicable.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa minimalne zahteve in preskuse v zvezi z električnimi napravami za odkrivanje in merjenje vnetljivih plinov, strupenih plinov ali kisika z uporabo programske opreme in/ali digitalne tehnologije. Ta evropski standard se uporablja za nepremične, premične in prenosne naprave, namenjene za uporabo v bivalnih prostorih ter za poslovne in industrijske namene. Ta evropski standard se ne uporablja za zunanje sisteme vzorčenja, laboratorijske ali znanstvene naprave in naprave, ki se uporabljajo samo za namene nadziranja procesov. Ta evropski standard dopolnjuje zahteve evropskih standardov za odkrivanje in merjenje vnetljivih plinov ter hlapov (npr. EN 60079 29 1, EN 60079-29-4, EN 50194 1, EN 50194 2), strupenih plinov (npr. skupina standardov EN 45544, EN 50291 1, EN 50291 2) ali kisika (npr. EN 50104). OPOMBA 1: Ti evropski standardi bodo v tem evropskem standardu navedeni kot »meroslovni standardi«. OPOMBA 2: Spodnji primeri prikazujejo stanje standardizacije naprav za odkrivanje plina v času objave tega evropskega standarda. Ta evropski standard se morda lahko uporablja tudi za druge meroslovne standarde. Ta evropski standard je standard za proizvode, ki temelji na skupini standardov EN 61508. Obravnava del »realizacije« 10. faze celotnega varnostnega življenjskega cikla, opredeljenega v standardu EN 61508 1. Dodatne zahteve so določene, če je za nepremične ali premične naprave, ki delujejo na način z nizkimi zahtevami, navedena skladnost s stopnjo varnostne celovitosti 1 (SIL 1) v skladu s skupino standardov EN 61508. OPOMBA 3: Skladnost s stopnjo varnostne celovitosti 1 (SIL 1) za prenosne naprave ni obravnavana, ker prenosne naprave ne morejo samodejno izvajati dejanj. Priporočljivo je, da se ta evropski standard uporablja za naprave, namenjene varnostni uporabi, z zahtevo SIL 1 namesto standarda EN 50402. Vendar tehnične zahteve iz standarda EN 50271 in EN 50402 veljajo tudi za SIL 1. OPOMBA 4: Za naprave, namenjene varnostni uporabi, z zahtevami SIL, večjimi od 1, se uporablja standard EN 50402.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 50271:2010 - Električne naprave za odkrivanje in merjenje vnetljivih plinov, strupenih plinov ali kisika - Zahteve in preskusi za naprave s programsko opremo in/ali digitalno tehnologijo 26-jun-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi