SIST EN IEC 62822-1:2018

Oznaka standarda: SIST EN IEC 62822-1:2018
Koda projekta: 59382
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Assessment of electric welding equipment related to restrictions of human exposure to electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz) - Part 1: Product family standard (IEC 62822-1:2016)
Naslov (slovenski): Ocenjevanje električne varilske opreme z vidika omejitev izpostavljenosti delavcev električnim in magnetnim poljem (0 Hz - 300 GHz) - 1. del: Standard za družino izdelkov (IEC 62822-1:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 62822-1:2018 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I09 - Imaginarni 09
ICS: 17.220.01 25.160.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-12
Referenčna oznaka: EN IEC 62822-1:2018
Področje projekta (angleško): This part of IEC 62822, which is a product family standard, applies to equipment for resistance welding, arc welding and allied processes designed for occupational use by professionals and for use by laymen. NOTE 1 Typical allied processes are resistance hard and soft soldering, resistance heating by means comparable to resistance welding equipment, electric arc cutting and arc spraying. The frequency range covered is 0 Hz to 300 GHz. This product family standard specifies assessment methods and criteria to evaluate electromagnetic field (EMF) emissions of electric welding equipment with regard to national and international requirements for human exposure to EMF. NOTE 2 Magnetic fields generated by the operation of welding equipment and the resulting non-thermal effects are the main assessment concern. This product family standard does not define requirements and methods for workplace assessment regarding the risks arising from electromagnetic fields. However, the EMF exposure data that results from the application of this product family standard can be used to assist in workplace assessment. NOTE 3 The equipment manufacturer is unaware of the overall exposure environment in which the equipment will be used (e.g. multiple sources) and is not responsible for all requirements for workplace assessment (e.g. information and training of workers, design and layout of the workplace). Other standards may apply to products covered by this standard. In particular this standard cannot be used to demonstrate electromagnetic compatibility with other equipment. It does not specify any product safety requirements other than those specifically related to human exposure to electromagnetic fields.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 62822 iz skupine standardov za proizvode se uporablja za opremo za uporovno varjenje, obločno varjenje in sorodne postopke, zasnovano za uporabo pri delu strokovnjakov in laikov. OPOMBA 1: Običajni povezani procesi so uporovno trdo ali mehko spajkanje, uporovno gretje na način, primerljiv z opremo za uporovno varjenje, električno obločno rezanje in brizganje. Zajet frekvenčni razpon je od 0 Hz do 300 GHz. Ta standard iz skupine standardov za proizvode določa metode in merila za ocenjevanje emisij elektromagnetnega polja (EMF) električne opreme za varjenje v povezavi z nacionalnimi ter mednarodnimi zahtevami glede izpostavljenosti oseb elektromagnetnemu polju. OPOMBA 2: Glavni predmet ocenjevanja so magnetna polja, ki se ustvarijo pri delovanju varilne opreme, in posledični učinki, ki niso vezani na toploto. Ta standard iz skupine standardov za proizvode ne določa zahtev in metod za oceno delovnega mesta v povezavi s tveganji zaradi elektromagnetnih polj. Vendar se podatki o izpostavljenosti elektromagnetnemu polju, ki se pridobijo na podlagi uporabe tega standarda iz skupine standardov za proizvode, lahko uporabijo kot pomoč pri ocenjevanju delovnega mesta. OPOMBA 3: Proizvajalec opreme ne pozna celotnega okolja izpostavljenosti, v katerem bo oprema uporabljena (npr. več virov) in ni odgovoren za vse zahteve za ocenjevanje delovnega mesta (npr. informacije in usposabljanje delavcev, zasnova in postavitev delovnega mesta). Za proizvode, ki jih obravnava ta standard, se lahko uporabljajo drugi standardi. Ta standard se ne uporablja za dokazovanje elektromagnetne združljivosti z drugo opremo. Ne določa nobenih varnostnih zahtev za proizvode, razen tistih, ki se posebej navezujejo na izpostavljenost delavcev elektromagnetnim poljem.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 50445:2008 - Standard za družino proizvodov za prikaz skladnosti opreme za uporovno varjenje, obločno varjenje in sorodne procese z osnovnimi mejnimi vrednostmi glede izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim sevanjem (0 Hz–300 GHz) 07-Jun-2022
Dopolnjen z kSIST FprEN 62822-1:2016/kFprAA:2016 - Ocena električne varilske opreme glede na omejitve izpostavljenosti delavcev električnim in magnetnim poljem (0Hz - 300 GHz) - 1. del: Standard za družino izdelkov 14-Jan-2015
Revidiran SIST EN 50445:2008 - Standard za družino proizvodov za prikaz skladnosti opreme za uporovno varjenje, obločno varjenje in sorodne procese z osnovnimi mejnimi vrednostmi glede izpostavljenosti ljudi elektromagnetnim sevanjem (0 Hz–300 GHz) 18-Oct-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi