SIST ISO 302:2016

Oznaka standarda: SIST ISO 302:2016
Koda projekta: 066533
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Pulps -- Determination of Kappa number
Naslov (slovenski): Vlaknine - Določanje števila Kappa
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 302:2016 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VPK - Vlaknine, papir, karton in izdelki
ICS: 85.040
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-06
Referenčna oznaka: ISO 302:2015
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies a method for the determination of the Kappa number of pulp. The Kappa number is an indication of the lignin content or bleachability of pulp. This International Standard is applicable to all kinds of chemical pulps and semi-chemical pulps within the Kappa number range 1 to 100. For pulps with a Kappa number exceeding 100, use the chlorineconsumption procedure (ISO 3260) to describe the degree of delignification. To achieve the greatest precision and accuracy, the sample size has to be adjusted so that the consumption of permanganate falls between 20 % and 60 % of the amount added. NOTE There is no general and unambiguous relationship between the Kappa number and the lignin content of pulp. The relationship varies according to the wood species and delignification procedure. All compounds oxidized by KMnO4, not only lignin, will increase the consumption of KMnO4, and thereby increase the Kappa number.[8] If the Kappa number is to be used to derive an index of pulp lignin content, specific relationships will have to be developed for each pulp type.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard opredeljuje metodo za določanje števila Kappa v vlakninah. Število Kappa je označba vsebnosti lignina ali zmožnosti beljenja vlaknin. Ta mednarodni standard se uporablja za vse vrste kemičnih vlaknin in polkemičnih vlaknin s številom Kappa v razponu od 1 do 100. Za vlaknine s številom Kappa, ki presega 100, se za opis stopnje odstranjevanja lignina uporabi postopek porabe klora (ISO 3260). Za doseganje največje natančnosti in točnosti mora biti velikost vzorca prilagojena tako, da je poraba permanganata med 20 % in 60 % dodane količine. OPOMBA: Ne obstaja splošno in nedvoumno razmerje med številom Kappa in vsebnostjo lignina v vlaknini. Razmerje se razlikuje glede na vrsto lesa in postopek odstranjevanja lignina. Vse sestavine, oksidirane s KMnO4, ne le lignin, povečajo porabo KMnO4 in zato povečajo število Kappa.[8] Če se število Kappa namerava uporabiti za izpeljavo indeksa vsebnosti lignina v vlakninah, bo treba razviti posebno razmerje za vsako vrsto vlaknine.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 302:2011 - Vlaknine - Določanje števila Kappa 01-jun-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi