SIST EN ISO 5458:2018

Oznaka standarda: SIST EN ISO 5458:2018
Koda projekta: 00290196
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Geometrical product specifications (GPS) - Geometrical tolerancing - Pattern and combined geometrical specification (ISO 5458:2018)
Naslov (slovenski): Specifikacija geometrijskih veličin izdelka (GPS) - Geometrijsko toleriranje - Vzorec in kombinirane geometrijske specifikacije (ISO 5458:2018)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 5458:2018 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ISEL - Strojni elementi
ICS: 01.100.01 17.040.10 17.040.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-09
Referenčna oznaka: EN ISO 5458:2018
Področje projekta (angleško): This document establishes complementary rules to ISO 1101 to be applied to pattern specifications and defines rules to combine individual specifications, for geometrical specifications e.g. using the symbols POSITION, SYMMETRY, LINE PROFILE and SURFACE PROFILE, as well as STRAIGHTNESS (in the case where the toleranced features are nominally coaxial) and FLATNESS (in the case where the toleranced features are nominally coplanar) as listed in Annex C. These rules apply when a set of tolerance zones are grouped together with location or orientation constraints, through the use of the CZ, CZR or SIM modifiers. This document does not cover the use of the pattern specifications when the least and maximum material requirement is applied (see ISO 2692). This document does not cover the establishment of common datum (see ISO 5459) based on pattern features.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa dopolnilna pravila k standardu ISO 1101, ki se uporabljajo za specifikacije vzorca in opredeljuje pravila za združevanje posameznih specifikacij, npr. z uporabo simbolov POLOŽAJ, SIMETRIJA, LINIJSKI PROFIL in POVRŠINSKI PROFIL ter RAVNOST (v primeru, kjer so tolerančne značilnosti nominalno koaksialne) in PLOŠČATOST (v primeru, kjer so tolerančne značilnosti nominalno koplanarne), kakor je navedeno v dodatku C. Ta pravila se uporabljajo, ko se nabor tolerančnih območij združi z lokacijskimi ali usmeritvenimi omejitvami z uporabo modifikatorjev CZ, CZR ali SIM. Ta dokument ne zajema uporabe specifikacije vzorca, ko se uporablja zahteva po minimalnem ali maksimalnem materialu (glej ISO 2692). Ta dokument ne zajema določanja skupnih referenc (glej ISO 5459) na podlagi značilnosti vzorca.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN ISO 5458:2000 - Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Toleriranje geometrije - Toleriranje pozicij (ISO 5458:1998) 01-Sep-2015
Nadomešča SIST EN ISO 5458:2000 - Specifikacija geometrijskih veličin izdelka - Toleriranje geometrije - Toleriranje pozicij (ISO 5458:1998) 13-Jun-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi