SIST EN 1555-4:2011

Oznaka standarda: SIST EN 1555-4:2011
Koda projekta: 00155673
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Plastics piping systems for the supply of gaseous fuels - Polyethylene (PE) - Part 4: Valves
Naslov (slovenski): Cevni sistemi iz polimernih materialov za oskrbo s plinastimi gorivi - Polietilen (PE) - 4. del: Ventili
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 1555-4:2011 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: PCV - Polimerne cevi, fitingi in ventili
ICS: 83.140.30 91.140.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-12
Referenčna oznaka: EN 1555-4:2011
Področje projekta (angleško): This part of EN 1555 specifies the characteristics of valves made from polyethylene (PE) for piping systems in the field of the supply of gaseous fuels. NOTE 1 Valves made from other material than polyethylene designed for the supply of gaseous fuels conforming to the relevant standards are permitted to be used in PE piping system according to EN 1555 provided they have relevant PE connection for butt fusion or electrofusion ends (see prEN 1555 3:2009). It also specifies the test parameters for the test methods referred to in this standard. In conjunction with the other parts of EN 1555, it is applicable to PE valves, their joints and to joints with components of PE and other materials intended to be used under the following conditions: a) a maximum operating pressure, MOP, up to and including 10 bar 1); b) an operating temperature of 20 °C as reference temperature; NOTE 2 For other operating temperatures, derating coefficients should be used, see prEN 1555 5:2009. c) an operating temperature between 20 °C and +40 °C. EN 1555 covers a range of maximum operating pressures and gives requirements concerning colours and additives. NOTE 3 It is the responsibility of the purchaser or specifier to make the appropriate selections from these aspects, taking into account their particular requirements and any relevant national regulations and installation practices or codes. It is applicable to bi-directional valves with spigot end or electrofusion socket intended to be fused with PE pipes conforming to prEN 1555 2:2009 without any fittings or with PE fittings conforming to prEN 1555 3:2009.
Področje projekta (slovensko): Ta del EN 1555 določa značilnosti ventilov iz polietilena (PE) za cevne sisteme na področju oskrbe s plinastimi gorivi. OPOMBA 1: S PE-cevnimi sistemi v skladu z EN 155 se smejo uporabljati ventili, narejeni iz drugih materialov kot polietilena, ki so namenjeni oskrbi s plinastimi gorivi in so v skladu z ustreznimi standardi, pod pogojem, da imajo ustrezne PE-priključke za soležno taljene ali elektrofuzijske konce (glej prEN 1555 3:2009). Določa tudi preskusne parametre za preskusne metode, navedene v tem standardu. Skupaj z drugimi deli EN 1555 velja za PE-ventile, njihove spoje in spoje s komponentami iz PE in drugih materialov, namenjene uporabi v naslednjih pogojih: a) najvišji obratovalni tlak, MOP, do vključno 10 bar, b) obratovalna temperatura 20 °C kot referenčna temperatura, OPOMBA 2: Pri drugih obratovalnih temperaturah se morajo uporabiti redukcijski koeficienti, glej prEN 1555 5:2009. c) obratovalna temperatura med 20 °C in +40 °C. EN 1555 zajema razpon najvišjih obratovalnih tlakov in podaja zahteve glede barv in aditivov. OPOMBA 3: Za ustrezno izbiro med temi vidiki je odgovoren kupec ali specifikator, pri čemer mora upoštevati konkretne zahteve in vse pomembne nacionalne predpise in prakse ali kodekse vgradnje. Velja za dvosmerne ventile s spojnim zatičem ali elektrofuzijskimi vtiči, ki se združijo s PE-pipami v skladu s prEN 1555 2:2009 brez fitingov ali s PE-fitingi v skladu s prEN 1555 3:2009.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN 1555-4:2019 - Cevni sistemi iz polimernih materialov za oskrbo s plinastimi gorivi - Polietilen (PE) - 4. del: Ventili 01-dec-2019
Nadomešča SIST EN 1555-4:2003 - Cevni sistemi iz polimernih materialov za oskrbo s plinastimi gorivi - Polietilen (PE) - 4. del: Ventili 01-dec-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi