SIST EN 61709:2011

Oznaka standarda: SIST EN 61709:2011
Koda projekta: 22543
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electric components - Reliability - Reference conditions for failure rates and stress models for conversion
Naslov (slovenski): Električne komponente - Zanesljivost - Referenčni pogoji za pogostost odpovedi in modele obremenjevanja za pretvarjanje
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61709:2011 angleški jezik Active SIST-M: 108.90 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I11 - Imaginarni 11
ICS: 21.020 31.020
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-10
Razveljavitev: 01-maj-2020
Referenca razveljavitve: Sporocila 2020-05
Področje projekta (angleško): This International Standard gives guidance on how failure rate data can be employed for reliability prediction of electric components in equipment. Reference conditions are numerical values of stresses that are typically observed by components in the majority of applications. Reference conditions are useful since they are the basis of the calculation of failure rate under any conditions by the application of stress models that take into account the actual operating conditions. Failure rates stated at reference conditions allow realistic reliability predictions to be made in the early design phase. The stress models described herein are generic and can be used as a basis for conversion of the failure rate data at these reference conditions to actual operating conditions when needed and this simplifies the prediction approach. Conversion of failure rate data is only permissible within the specified functional limits of the components. This standard also gives guidance on how a database of component failure data can be constructed to provide failure rates that can be used with the included stress models. Reference conditions for failure rate data are specified, so that data from different sources can be compared on a uniform basis. If failure rate data are given in accordance with this International Standard then no additional information on the specified conditions is required. This standard does not provide base failure rates for components - rather it provides models that allow failure rates obtained by other means to be converted from one operating condition to another operating condition. The prediction methodology described in this standard assumes that the parts are being used within its useful life. The methods in this standard have a general application but are specifically applied to a selection of component types as defined in Clause 6 and Clause E.2.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard podaja vodilo o uporabi podatkov o pogostosti odpovedi za napovedovanje zanesljivosti električnih komponent v opremi. Referenčni pogoji so številčne vrednosti obremenitev, ki se praviloma opazijo pri komponentah večine aplikacij. Referenčni pogoji so uporabni, ker so osnova za izračun pogostosti odpovedi pri vseh pogojih z uporabo modelov obremenjevanja, ki upoštevajo dejanske obratovalne razmere. Pogostosti odpovedi, navedene za referenčne pogoje, omogočajo realistično napovedovanje zanesljivosti v zgodnji fazi načrtovanja. Tu opisani modeli obremenjevanja so generični in se po potrebi lahko uporabijo kot osnova za pretvarjanje podatkov o pogostosti odpovedi pri teh referenčnih pogojih v dejanske obratovalne razmere, kar poenostavi napovedni pristop. Pretvarjanje podatkov o pogostosti odpovedi je dovoljeno le v določenih funkcionalnih omejitvah komponent. Ta standard tudi podaja vodilo o pripravi baze podatkov o odpovedi komponent, ki navaja pogostosti odpovedi, ki se lahko uporabijo z vključenimi modeli obremenjevanja. Določeni so referenčni pogoji za podatke o pogostosti odpovedi, kar omogoča enotno primerjavo podatkov iz različnih virov. Če so podatki o pogostosti odpovedi navedeni v skladu s tem mednarodnim standardom, dodatne informacije o točno določenih pogojih niso potrebne. Ta standard ne podaja osnovnih pogostosti odpovedi za komponente, pač pa zagotavlja modele, ki omogočajo pretvorbo pogostosti odpovedi, pridobljenih drugače, iz enih obratovalnih razmer v druge. Metodologija napovedovanja, opisana v tem standardu, predvideva, da se deli uporabljajo v okviru svoje življenjske dobe. Metode v tem standardu imajo splošno uporabo, vendar se specifično uporabljajo za izbor vrst komponent, kot je opredeljeno v točki 6 in točki E.2.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 61709:2017 - Električne komponente - Zanesljivost - Referenčni pogoji za pogostost odpovedi in modele obremenjevanja za pretvarjanje (IEC 61709:2017) 13-okt-2015
Revidiran SIST EN 61709:2002 - Electronic components - Reliability - Reference conditions for failure rates and stress models for conversion (IEC 61709:1996) 06-maj-2014
Nadomeščen z SIST EN 61709:2017 - Električne komponente - Zanesljivost - Referenčni pogoji za pogostost odpovedi in modele obremenjevanja za pretvarjanje (IEC 61709:2017) 23-maj-2017
Revidiran SIST EN 61709:2002 - Electronic components - Reliability - Reference conditions for failure rates and stress models for conversion (IEC 61709:1996) 27-nov-2009


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi