SIST EN ISO 14004:2016

Oznaka standarda: SIST EN ISO 14004:2016
Koda projekta: CSS26035
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Environmental management systems - General guidelines on implementation (ISO 14004:2016)
Naslov (slovenski): Sistemi ravnanja z okoljem - Splošne smernice za uvajanje (ISO 14004:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 14004:2016 angleški jezik Active SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: UZO - Upravljanje z okoljem
ICS: 03.100.70 13.020.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-06
Referenčna oznaka: EN ISO 14004:2016
Področje projekta (angleško): This International Standard provides guidance for an organization on the establishment, implementation, maintenance and improvement of a robust, credible and reliable environmental management system. The guidance provided is intended for an organization seeking to manage its environmental responsibilities in a systematic manner that contributes to the environmental pillar of sustainability. This International Standard helps an organization achieve the intended outcomes of its environmental management system, which provides value for the environment, the organization itself and interested parties. Consistent with the organization’s environmental policy, the intended outcomes of an environmental management system include: — enhancement of environmental performance; — fulfilment of compliance obligations; — achievement of environmental objectives. The guidance in this International Standard can help an organization to enhance its environmental performance, and enables the elements of the environmental management system to be integrated into its core business process. NOTE While the environmental management system is not intended to manage occupational health and safety issues, these can be included when an organization seeks to implement an integrated environmental and occupational health and safety management system. This International Standard is applicable to any organization, regardless of size, type and nature, and applies to the environmental aspects of its activities, products and services that the organization determines it can either control or influence, considering a life cycle perspective. The guidance in this International Standard can be used in whole or in part to systematically improve environmental management. It serves to provide additional explanation of the concepts and requirements. While the guidance in this International Standard is consistent with the ISO 14001 environmental management system model, it is not intended to provide interpretations of the requirements of ISO 14001.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard podaja smernice za organizacije pri vzpostavljanju, uvajanju, vzdrževanju in izboljšanju robustnega, kredibilnega in zanesljivega sistema ravnanja z okoljem. Podane smernice so namenjene organizacijam, ki si prizadevajo sistematično upravljati svoje odgovornosti na področju ravnanja z okoljem in tako prispevati k trajnostnemu varovanju okolja. Ta mednarodni standard bo organizacijam v pomoč pri doseganju predvidenih rezultatov sistema ravnanja z okoljem, ki bodo dodana vrednost za okolje, organizacijo in vpletene strani. Skladno z okoljevarstveno politiko organizacije vključujejo predvideni rezultati sistema ravnanja z okoljem naslednje točke: – večji učinki ravnanja z okoljem; – izpolnitev obveznosti glede skladnosti; – doseganje okoljskih ciljev. Smernice v tem mednarodnem standardu so lahko organizacijam v pomoč pri izboljšanju njihovih učinkov ravnanja z okoljem in omogočajo integracijo elementov sistema ravnanja z okoljem v osnovne poslovne procese. OPOMBA: Sistem ravnanja z okoljem ni namenjen za obravnavo vprašanj glede zdravja in varnosti pri delu; to je lahko vključeno, kadar želi organizacija uvesti integriran sistem ravnanja z okoljem ter varovanja zdravja in varnosti pri delu. Ta mednarodni standard se uporablja za vse organizacije ne glede na velikost, vrsto in naravo ter za okoljevarstvene vidike na področju njihovih dejavnosti, proizvodov in storitev, za katere organizacija določi, da jih lahko nadzira ali nanje vpliva ob upoštevanju njihove življenjske dobe. Smernice v tem mednarodnem standardu je mogoče v celoti ali delno uporabiti za sistematično izboljšanje ravnanja z okoljem. Vključujejo dodatno razlago konceptov in zahtev. Smernice v tem mednarodnem standardu so sicer skladne z modelom sistema ravnanja z okoljem iz standarda ISO 14001, vendar ne interpretirajo zahtev tega standarda.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN ISO 14004:2010 - Sistemi ravnanja z okoljem - Splošne smernice o načelih, sistemih in podpornih tehnikah (ISO 14004:2004) 02-maj-2012
Nadomešča SIST EN ISO 14004:2010 - Sistemi ravnanja z okoljem - Splošne smernice o načelih, sistemih in podpornih tehnikah (ISO 14004:2004) 09-mar-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi