SIST EN 15163:2017

Oznaka standarda: SIST EN 15163:2017
Koda projekta: 00151419
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Machines and installations for the exploitation and processing of natural stone - Safety - Requirements for diamond wire saws
Naslov (slovenski): Stroji in oprema za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna - Varnost - Zahteve za enožične diamantne žage
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 15163:2017 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 25.100.01 73.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-09
Referenčna oznaka: EN 15163:2017
Področje projekta (angleško): This European Standard applies to diamond wire saws being used in quarries as well as in processing plants for cutting marble, granite and other stones out of a mass of rocks in a quarry or of blocks having been already extracted. The machines can be either stationary or travelling on rails during operation. Diamond wire saws in the scope have an electric main motor. This standard deals with machines working in one main axis as well as in several axes. Furthermore, this standard does not deal with problems caused by an irregular structure of the stones to be cut. Diamond wire saws are intended to be used with diamond cutting wires also referred to as tools in this standard. For transportable machines, this standard deals only with machines using coated wire tools. This standard deals with all significant hazards, hazardous situations and events relevant to diamond wire saws, when they are used as intended and under conditions of misuse which are reasonably foreseeable by the manufacturer (see Clause 4). This European Standard deals with the hazards during transport, commissioning, use and maintenance. This standard does not deal with noise as a significant hazard. This European Standard does not deal with: - operation under extreme ambient conditions (outside the limits defined in EN 60204-1); - upstream and downstream conveying elements for transporting the work-pieces. This document is not applicable to machines which are manufactured before the date of its publication as EN.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard se uporablja za enožične diamantne žage, ki se uporabljajo v kamnolomih in obdelovalnih obratih za rezanje marmorja, granita in drugih kamnov iz kamninskih mas v kamnolomu ali iz že pridobljenih blokov. Med obratovanjem so lahko stroji nepremični ali potujoči po tirnicah. Enožične diamantne žage s področja uporabe imajo električni glavni motor. Ta standard obravnava stroje, ki obratujejo v eni glavni osi in več drugih oseh. Poleg tega ta standard ne obravnava težav zaradi nepravilne strukture kamnov, namenjenih za rezanje. Enožične diamantne žage so namenjene za uporabo z diamantnimi rezalnimi žicami, ki so v tem standardu imenovane tudi orodja. Za transportne stroje ta standard ob ravnava samo stroje, ki uporabljajo prevlečena žičnata orodja. Ta standard obravnava vsa večja tveganja, nevarne razmere in dogodke, povezane z enožičnimi diamantnimi žagami, kadar se uporabljajo v skladu s predvidenim namenom in pod pogoji pričakovane nepravilne uporabe, ki jih določa proizvajalec (glej točko 4). Ta evropski standard obravnava nevarnosti med transportom, usposabljanjem za zagon, uporabo in vzdrževanjem. Ta standard ne obravnava hrupa kot pomembne nevarnosti. Ta evropski standard ne obravnava: – obratovanja v izrednih okoljskih pogojih (zunaj omejitev, določenih v standardu EN 60204-1); – navzgor in navzdol premikajočih se elementov za transport obdelovancev. Ta dokument se ne uporablja za stroje, ki so bili izdelani, preden je bil objavljen kot standard EN.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran oSIST prEN 15163-2:2020 - Stroji in oprema za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna - Varnost - 2. del: Zahteve za premične enožične diamantne žage 03-okt-2018
Revidiran oSIST prEN 15163-1:2020 - Stroji in oprema za pridobivanje in obdelavo naravnega kamna - Varnost - 1. del: Zahteve za nepremične enožične diamantne žage 03-okt-2018
Nadomešča SIST EN 15163:2008 - Stroji in oprema za pridobivanje in predelavo naravnega kamna - Varnost - Zahteve za žage z diamantno žico 21-jun-2017
Revidiran SIST EN 15163:2008 - Stroji in oprema za pridobivanje in predelavo naravnega kamna - Varnost - Zahteve za žage z diamantno žico 01-jul-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi