SIST EN ISO 10551:2020

Oznaka standarda: SIST EN ISO 10551:2020
Koda projekta: 00122228
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Ergonomics of the physical environment - Subjective judgement scales for assessing physical environments (ISO 10551:2019)
Naslov (slovenski): Ergonomija fizičnega okolja - Subjektivne lestvice za presojo fizičnih okolij (ISO 10551:2019)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 10551:2020 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VSN - Varnost strojev in naprav
ICS: 13.180
Status: Objavljen
Objavljen: 01-feb-2020
Refer. št. objave: Sporocila 2020-02
Referenčna oznaka: EN ISO 10551:2019
Področje projekta (angleško): EN-ISO 10551 presents principles and examples of practical application for the construction of appropriate subjective scales for use in the assessment and evaluation of the physical environment. It does not standardize particular scales. It considers scales of perception, comfort, preference, acceptability, expression form and tolerance, and environmental components such as thermal, visual, air quality, acoustic and vibration. It does not consider other scales such as: - scales related to the effects of the environment on the ability to read displays or signs, on manual performance or on psychological conditions such as mood, etc.; - scales related to pain or scales related to stimuli that can lead to injury. This document does not present principles of surveys (see Note) or questionnaire design. However, the scales that are developed using this document can be incorporated into surveys or questionnaires.
Področje projekta (slovensko): Standard EN-ISO 10551 podaja pristope in primere praktične uporabe za izdelavo ustrezne subjektivne lestvice za presojo ter ocenjevanje fizičnih okolij. Ne standardizira določene lestvice. Upošteva lestvice zaznavanja, udobja, prednostne izbire, sprejemljivosti, oblike izražanja in tolerance ter okoljske elemente, kot so temperatura, vidljivost, kakovost zraka, akustika in vibracije. Ne upošteva pa drugih lestvic, kot so: – lestvice, povezane z učinki okolja na zmožnost branja prikazov ali znakov, na ročne zmogljivosti ali na psihološka stanja, kot je razpoloženje itd.; – lestvice, povezane z bolečino, ali lestvice, povezane z dražljaji, ki lahko privedejo do telesnih poškodb. Ta dokument ne podaja načel za načrtovanje anket (glej opombo) ali vprašalnikov. Vendar pa je v ankete ali vprašalnike mogoče vključiti lestvice, izdelane na podlagi tega dokumenta.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 10551:2002 - Ergonomija toplotnega okolja - Ocenjevanje vpliva toplotnega okolja z uporabo subjektivnih lestvic za ocenjevanje (ISO 10551:1995) 07-avg-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi