SIST ISO 28591:2018

Oznaka standarda: SIST ISO 28591:2018
Koda projekta: 064623
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Sequential sampling plans for inspection by attributes
Naslov (slovenski): Sekvenčni načrti vzorčenja za kontrolo po opisnih spremenljivkah
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 28591:2018 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ISTM - Statistične metode
ICS: 03.120.30
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-07
Referenčna oznaka: ISO 28591:2017
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies sequential sampling plans and procedures for inspection by attributes of discrete items. The plans are indexed in terms of the producer's risk point and the consumer's risk point. Therefore, they can be used not only for the purposes of acceptance sampling, but for a more general purpose of the verification of simple statistical hypotheses for proportions. The purpose of this International Standard is to provide procedures for sequential assessment of inspection results that may be used to induce the supplier, through the economic and psychological pressure of non-acceptance of lots of inferior quality, to supply lots of a quality having a high probability of acceptance. At the same time, the consumer is protected by a prescribed upper limit to the probability of accepting lots of poor quality. This International Standard provides sampling plans that are applicable, but not limited, to inspection in different fields, such as: — end items, — components and raw materials, — operations, — materials in process, — supplies in storage, — maintenance operations, — data or records, and — administrative procedures. This International Standard contains sampling plans for inspection by attributes of discrete items. The sampling plans may be used when the extent of nonconformity is expressed either in terms of proportion (or percent) nonconforming items or in terms of nonconformities per item (per 100 items). The sampling plans are based on the assumption that nonconformities occur randomly and with statistical independence. There may be good reasons to suspect that one nonconformity in an item could be caused by a condition also likely to cause others. If so, it would be better to consider the items just as conforming or not, and ignore multiple nonconformities. The sampling plans from this International Standard should primarily be used for the analysis of samples taken from processes. For example, they may be used for the acceptance sampling of lots taken from a process that is under statistical control. However, they may also be used for the acceptance sampling of an isolated lot when its size is large, and the expected fraction nonconforming is small (significantly smaller than 10 %). In the case of the acceptance sampling of continuing series of lots, the system of sequential sampling plans indexed by acceptance quality limit (AQL) for lot-by-lot inspection published in ISO 2859-5 should be applied.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa sekvenčne načrte vzorčenja in postopke za kontrolo po opisnih spremenljivkah diskretnih elementov. Načrti so indeksirani glede na tveganje proizvajalca in tveganje odjemalca. Zaradi tega jih je poleg vzorčenja pri sprejemu mogoče uporabljati tudi za bolj splošne namene preverjanja preprostih statističnih hipotez glede deležev. Namen tega mednarodnega standarda je zagotoviti postopke za sekvenčno ocenjevanje rezultatov kontrole, ki jih je mogoče uporabiti za spodbujanje dobavitelja k dobavi kakovostnih serij z visoko verjetnostjo sprejemljivosti z uporabo ekonomskih in psiholoških pritiskov zaradi nesprejemljivosti serij slabše kakovosti. Istočasno je odjemalec zaščiten zaradi predpisane zgornje meje verjetnosti za sprejem serij slabe kvalitete. Ta mednarodni standard zagotavlja načrte vzorčenja, ki jih je med drugim mogoče uporabiti za kontrole na različnih področjih, na primer: – končni izdelki, – komponente in surovine, – postopki, – materiali v procesu, – zaloge v skladišču, – vzdrževalna dela, – podatki ali evidence in – administrativni postopki. Ta mednarodni standard vsebuje načrte vzorčenja za kontrolo po opisnih spremenljivkah diskretnih elementov. Načrte vzorčenja je mogoče uporabiti, če je obseg neskladnosti izražen v deležu (ali odstotkih) neskladnih primerkov ali v številu neskladnosti na element (na 100 elementov). Načrti vzorčenja temeljijo na predpostavki, da se neskladnosti pojavljajo naključno in statistično neodvisno. Morda obstajajo dobri razlogi za sum, da je posamezno neskladnost v elementu povzročila okoliščina, ki lahko verjetno povzroči tudi druge. V takšnem primeru je bolje presojati elemente samo glede tega, ali so skladni ali ne, in ignorirati večkratne neskladnosti. Načrti vzorčenja iz tega mednarodnega standarda so primarno namenjeni uporabi za analizo vzorcev, odvzetih iz procesov. Mogoče jih je na primer uporabiti za vzorčenje pri sprejemu serij, odvzetih iz procesa, za katerega se izvaja statistični nadzor. Vendar pa jih je mogoče uporabiti tudi za vzorčenje pri sprejemu izolirane serije, če gre za serijo velike velikosti in je pričakovan delež neskladnosti majhen (bistveno manjši od 10 %). V primeru vzorčenja pri sprejemu trajnih sklopov serij je treba uporabiti sistem sekvenčnih načrtov vzorčenja, ki so indeksirani po sprejemljivi ravni kakovosti (AQL) za kontrolo posameznih serij, objavljeni v standardu ISO 2859-5.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 8422:2008 - Sekvenčni načrti vzorčenja za kontrolo po opisnih spremenljivkah 01-jul-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi