SIST EN ISO 10930:2013

Oznaka standarda: SIST EN ISO 10930:2013
Koda projekta: 00444076
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Soil quality - Measurement of the stability of soil aggregates subjected to the action of water (ISO 10930:2012)
Naslov (slovenski): Kakovost tal - Merjenje obstojnosti talnih agregatov v vodi (ISO 10930:2012)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 10930:2013 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KAT - Karakterizacija tal, odpadkov in blata
ICS: 13.080.05
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-05
Referenčna oznaka: EN ISO 10930:2013
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies the treatments for the measurement of the stability of soil aggregates. It can be applied to a wide range of materials originating mainly from the tilled horizons of cultivated soils. It can, however, also apply to any soil profile horizon, whether it is cultivated or not. Aggregates ranging from 3 mm to 5 mm are measured. However, the presence of gravel in the 2 mm to 5 mm fraction can distort the results. If the percentage of gravel is between 10 % and 40 %, the > 2 mm fraction of the gravel obtained from the tests should be washed and a mean weighted diameter (MWD, see 6.1) calculated with and without gravel. If the percentage of gravel is > 40 %, the structural stability tests are not significant. The method does not apply to unstructured materials, as they are not sufficiently cohesive to form millimetric aggregates.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa postopek za merjenje obstojnosti talnih agregatov. Uporablja se lahko za raznolike materiale, ki izvirajo predvsem iz zrahljane plasti obdelanih tal. Vendar se lahko uporablja za katero koli obdelano ali neobdelano plast profila tal. Merijo se agregati v velikosti od 3 mm do 5 mm. Vendar lahko prisotnost gramoza v deležu 2 mm do 5 mm popači rezultate. Če odstotek gramoza znaša od 10 % do 40 %, je treba delež gramoza > 2 mm, pridobljenega s preskusi, izprati in izračunati povprečni ponderirani premer (MWD, glej točko 6.1) z gramozom in brez njega. Če znaša odstotek gramoza > 40 %, preskusi strukturne obstojnosti niso bistveni. Metoda se ne uporablja za nestrukturirane materiale, ker niso dovolj kohezivni, da bi tvorili milimetrske agregate.

Najbolje prodajani standardi