SIST EN 61439-4:2013

Oznaka standarda: SIST EN 61439-4:2013
Koda projekta: 23399
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Low-voltage switchgear and controlgear assemblies - Part 4: Assemblies for construction sites (ACS) (IEC 61439-4:2012)
Naslov (slovenski): Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - 4. del: Posebne zahteve za sestave na gradbiščih (ACS) (IEC 61439-4:2012)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61439-4:2013 slovenski jezik Active SISTP-SH: 89.01 EUR
PDF
Papir
SIST EN 61439-4:2013 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: SKA - Stikalni in krmilni aparati
ICS: 29.130.20 91.200
Status: Objavljen
Objavljen: 01-May-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-05
Referenčna oznaka: EN 61439-4:2013
Področje projekta (angleško): This part of 61439 defines the specific requirements of ACS as follows: – ASSEMBLIES for which the rated voltage does not exceed 1 000 V in case of a.c. or 1 500 V in case of d.c.; – ASSEMBLIES where the nominal primary voltage and the nominal secondary voltage of transformers incorporated in ACS are within the limits specified above; – ASSEMBLIES intended for use on construction sites, both indoors and outdoors, i.e. temporary places of work to which the public do not generally have access and where building construction, installation, repairs, alteration or demolition of property (buildings) or civil engineering (public works) or excavation or any other similar operations are carried out; – transportable (semi-fixed) or mobile ASSEMBLIES with enclosure. The manufacture and/or assembly may be carried out other than by the original manufacturer. This standard does not apply to individual devices and self-contained components, such as motor starters, fuse switches, electronic equipment, etc. which will comply with the relevant product standards. This standard does not apply to ASSEMBLIES for use in the administrative centres of construction sites (offices, cloakrooms, ASSEMBLY rooms, canteens, restaurants, dormitories, toilets, etc.). Requirements for electrical protection provided by equipment manufactured according to this International Standard are given in IEC 60364-7-704.
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda 61439 določa naslednje posebne zahteve za sestave na gradbiščih (ACS): – SESTAVE, za katere nazivna napetost ne presega 1000 V v primeru izmeničnega toka ali 1500 V v primeru enosmernega toka; – SESTAVE, pri katerih sta nazivna primarna napetost in nazivna sekundarna napetost transformatorjev, vgrajenih v sestave na gradbiščih, v zgoraj določenih mejah; – SESTAVE, namenjene za uporabo na gradbiščih znotraj in zunaj, tj. začasnih deloviščih, do katerih javnost na splošno nima dostopa ter kjer se izvajajo gradbena konstrukcijska dela, inštalacije, popravila, spremembe ali rušenje posesti (stavb) ali gradbeniška dela (javna dela) ali izkop ali katere koli druge podobne dejavnosti; – prenosne (polpritrjene) ali mobilne SESTAVE z ogrodjem. Proizvodnjo in/ali sestavljanje lahko izvaja oseba, ki ni prvotni proizvajalec. Ta standard se ne uporablja za posamezne naprave in samostojne dele, kot so zaganjalniki, varovalčna stikala, elektronska oprema itd., ki so skladni z ustreznimi standardi za izdelek. Ta standard se ne uporablja za SESTAVE za uporabo v administrativnih središčih gradbišč (pisarne, garderobe, prostori s SESTAVI, jedilnice, restavracije, spalni prostori, toaletni prostori itd.). Zahteve za električno zaščito, ki jo zagotavlja oprema, izdelana v skladu s tem mednarodnim standardom, so podane v standardu IEC 60364-7-704.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 60439-4:2005 - Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav – 4. del: Posebne zahteve za sestave na gradbiščih (ACS) 06-May-2014
Nadomešča SIST EN 60439-4:2005 - Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav – 4. del: Posebne zahteve za sestave na gradbiščih (ACS) 01-May-2013


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi