SIST EN 62271-107:2012

Oznaka standarda: SIST EN 62271-107:2012
Koda projekta: 23368
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): High-voltage switchgear and controlgear - Part 107: Alternating current fused circuit-switchers for rated voltages above 1 kV up to and including 52 kV (IEC 62271-107:2012)
Naslov (slovenski): Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave - 107. del: Stikala za izmenični tok z vgrajeno varovalko za naznačene napetosti nad 1kV do vključno 52 kV (IEC 62271-107:2012)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62271-107:2012 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: SKA - Stikalni in krmilni aparati
ICS: 29.130.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-10
Razveljavitev: 01-sep-2022
Referenca razveljavitve: Sporocila 2022-09
Referenčna oznaka: EN 62271-107:2012
Področje projekta (angleško): Subclause 1.1 of IEC 62271-1:2007 is not applicable, and is replaced as follows. This part of IEC 62271 applies to three-pole operated units for distribution systems that are functional assemblies of a circuit-switcher and current-limiting fuses designed so as to be capable of: - breaking, at the rated recovery voltage, any load or fault current up to and including the rated short-circuit breaking current; - making, at the rated voltage, circuits to which the rated short-circuit breaking current applies. They are intended to be used for circuits or applications requiring only a normal mechanical and electrical endurance capability. Such applications cover protection of HV/LV transformers for instance, but exclude distribution lines or cables, as well as motor circuits and capacitor bank circuits.
Področje projekta (slovensko): Podtočka 1.1 standarda IEC 62271-1:2007 se ne uporablja in se nadomesti z naslednjim. Ta del standarda IEC 62271 se nanaša na tripolne delujoče enote za razdelilne sisteme, ki so funkcionalni sestavi vodovnih stikal in tokovno omejilnih varovalk, načrtovanih tako, da lahko: – pri ocenjenem ponovnem pojavu napetosti prekinejo kakršno koli obremenitev ali okvarni tok do in vključno z nazivnim kratkostičnim prekinjenim tokom; – pri nazivni napetosti vzpostavijo tokokroge, v zvezi s katerimi se uporablja nazivni kratkostični prekinjeni tok. Namenjene so za uporabo v tokokrogih ali napravah, za katere je potrebna le običajna mehanska in električna vzdržljivost. Take naprave zajemajo na primer varovanje visoko/nizkonapetostnih transformatorjev, vendar ne vključujejo razdelilnih omrežij ali kablov ter tokokrogov za motorje in tokokrogov za kondenzatorske baterije.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST EN IEC 62271-107:2019 - Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave - 107. del: Stikala za izmenični tok z vgrajeno varovalko za naznačene napetosti nad 1 kV do vključno 52 kV (IEC 62271-107:2019) 16-jul-2019
Revidiran SIST EN IEC 62271-107:2019 - Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave - 107. del: Stikala za izmenični tok z vgrajeno varovalko za naznačene napetosti nad 1 kV do vključno 52 kV (IEC 62271-107:2019) 17-okt-2017
Nadomešča SIST EN 62271-107:2006 - Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave – 107. del: Stikala za izmenični tok z vgrajeno varovalko za naznačene napetosti nad 1kV do vključno 52 kV (IEC 62271-107:2005) 01-okt-2012
Revidiran SIST EN 62271-107:2006 - Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave – 107. del: Stikala za izmenični tok z vgrajeno varovalko za naznačene napetosti nad 1kV do vključno 52 kV (IEC 62271-107:2005) 06-maj-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi