SIST EN IEC 62439-5:2018

Oznaka standarda: SIST EN IEC 62439-5:2018
Koda projekta: 66055
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Industrial communication networks - High availability automation networks - Part 5: Beacon Redundancy Protocol (BRP) (IEC 62439-5:2016)
Naslov (slovenski): Industrijska komunikacijska omrežja - Omrežja za avtomatizacijo z visoko razpoložljivostjo - 5. del: Redundančni protokol radijskega odzivnika (BRP) (IEC 62439-5:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 62439-5:2018 angleški jezik Active SIST-I: 78.10 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine
ICS: 25.040.01 35.110
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-07
Področje projekta (angleško): IEC 62439-5:2016 is applicable to high-availability automation networks based on the ISO/IEC/IEEE 8802-3 (IEEE 802.3) Ethernet technology. This part of the IEC 62439 series specifies a redundancy protocol that is based on the duplication of the network, the redundancy protocol being executed within the end nodes, as opposed to a redundancy protocol built in the switches. Fast error detection is provided by two beacon nodes, the switchover decision is taken in every node individually. The cross-network connection capability enables singly attached end nodes to be connected on either of the two networks. This second edition cancels and replaces the first edition published in 2010. This edition constitutes a technical revision. This edition includes the following significant technical changes with respect to the previous edition: - The protocol is now independent of application (Path_Check_Request is sent periodically); - Failure_Notify message has been removed; - Frame format had been changed; - New MAC address had been added. This publication is to be read in conjunction with IEC 62439-1:2010.
Področje projekta (slovensko): Standard IEC 62439-5:2016 se uporablja za avtomatizacijska omrežja z veliko razpoložljivostjo, ki temeljijo na tehnologiji Ethernet iz standarda ISO/IEC/IEEE 8802-3 (IEEE 802.3). Ta del skupine standardov IEC 62439 določa redundantni protokol, ki temelji na podvajanju omrežja, pri čemer se redundantni protokol izvaja v končnih vozliščih in ni vgrajen v stikala. Hitro zaznavanje napak zagotavljata dve signalni vozlišči, odločitev za preklop pa se sprejme za vsako vozlišče posebej. Sposobnost navzkrižne omrežne povezave omogoča povezavo posamezno pritrjenih končnih vozlišč z enim od obeh omrežij. Druga izdaja razveljavlja in nadomešča prvo izdajo, objavljeno leta 2010. Ta izdaja je tehnično popravljena izdaja. Ta izdaja vključuje naslednje znatne tehnične spremembe glede na prejšnjo izdajo: – protokol je zdaj neodvisen od aplikacije (zahteva Path_Check_Request se redno pošilja); – odstranjeno je sporočilo Failure_Notify; – spremenjena je bila oblika zapisa okvirja; – dodan je bil nov naslov MAC.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 62439-5:2010 - Industrijska komunikacijska omrežja za avtomatizacijo z visoko razpoložljivostjo - 5. del: Protokol redundance Beacon (BRP) (IEC 62439-5:2010) 06-feb-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi