SIST EN ISO 6141:2015

Oznaka standarda: SIST EN ISO 6141:2015
Koda projekta: CSN21062
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Gas analysis - Contents of certificates for calibration gas mixtures (ISO 6141:2015)
Naslov (slovenski): Analiza plinov - Vsebina certifikatov za kalibracijske plinske zmesi (ISO 6141:2015)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 6141:2015 angleški jezik Active SIST-D: 48.40 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: NAD - Naftni proizvodi, maziva in sorodni proizvodi
ICS: 71.040.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-05
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies minimum requirements for the contents of certificates for homogeneous gas mixtures in gas cylinders to be used as calibration gas mixtures. Pure gases, when used as calibration gas mixtures, are also covered by this International Standard. Gases and gas mixtures produced for other purposes are not considered. The requirements in this International Standard deal with the metrological aspects of calibration gas mixtures. Other aspects, such as safety and legislative aspects, are not covered. Furthermore, it specifies additional information (optional data) recommended for describing a homogeneous gas mixture, supplied under pressure in a cylinder or other container. It does not cover the field of safety-relevant data and related labelling.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa minimalne zahteve za vsebino certifikatov za homogene plinske zmesi v plinskih jeklenkah, ki se uporabljajo kot kalibracijske plinske zmesi. Ta mednarodni standard zajema tudi čiste pline, kadar se uporabljajo kot kalibracijske plinske zmesi. Plini in plinske zmesi, izdelani za druge namene, niso upoštevani. Zahteve v tem mednarodnem standardu obravnavajo meroslovne vidike kalibracijskih plinskih zmesi. Drugi vidiki, kot sta varnost in zakonodaja, niso zajeti. Poleg tega določa dodatne informacije (izbirne podatke), priporočene za opis homogene plinske zmesi, dobavljene pod tlakom v jeklenki ali drugi posodi. Standard ne zajema področja podatkov v zvezi z varnostjo in povezanega označevanja.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 6141:2006 - Analiza plinov - Zahteve, ki temeljijo na certifikatih za pline in plinske zmesi (ISO 6141:2000) 01-maj-2015
Dopolnjen z SIST EN ISO 6141:2015/oprA1:2019 - Analiza plinov - Vsebina certifikatov za kalibracijske plinske zmesi - Dopolnilo A1 (ISO 6141:2015/FDAM 1:2019) 01-dec-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi