SIST EN ISO 18125:2017

Oznaka standarda: SIST EN ISO 18125:2017
Koda projekta: 00335126
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Solid biofuels - Determination of calorific value (ISO 18125:2017)
Naslov (slovenski): Trdna biogoriva - Določevanje kalorične vrednosti (ISO 18125:2017)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 18125:2017 angleški jezik Active SIST-K: 101.64 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: AGO - Alternativna goriva iz odpadkov
ICS: 75.160.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jul-2017
Refer. št. objave: Sporocila 2017-07
Referenčna oznaka: EN ISO 18125:2017
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies a method for the determination of the gross calorific value of a solid biofuel at constant volume and at the reference temperature 25 °C in a bomb calorimeter calibrated by combustion of certified benzoic acid. The result obtained is the gross calorific value of the analysis sample at constant volume with all the water of the combustion products as liquid water. In practice, biofuels are burned at constant (atmospheric) pressure and the water is either not condensed (removed as vapour with the flue gases) or condensed. Under both conditions, the operative heat of combustion to be used is the net calorific value of the fuel at constant pressure. The net calorific value at constant volume may also be used; formulas are given for calculating both values.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa metodo za ugotavljanje bruto kalorične vrednosti trdnega biogoriva pri konstantni prostornini in referenčni temperaturi 25 °C v bombnem kalorimetru, ki je kalibriran s postopkom zgorevanja certificirane benzojske kisline. Rezultat je bruto kalorična vrednost analiznega vzorca pri konstantni prostornini, pri čemer je vsa voda produktov zgorevanja v obliki tekoče vode. V praksi biogoriva izgorevajo pri konstantnem (atmosferskem) tlaku, pri čemer voda ni kondenzirana (odstranjena v obliki hlapov z dimnimi plini) ali je kondenzirana. Pri obeh pogojih je delovna toplota zgorevanja, ki bo uporabljena, neto kalorična vrednost goriva pri konstantnem tlaku. Uporabi se lahko tudi neto kalorična vrednost goriva pri konstantnem tlaku. Podane so enačbe za izračun obeh vrednosti.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 14918:2010 - Trdna biogoriva - Metoda za ugotavljanje kalorične vrednosti 01-Jul-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi