SIST ISO 5007:2015

Oznaka standarda: SIST ISO 5007:2015
Koda projekta: 026861
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Agricultural wheeled tractors - Operator's seat - Laboratory measurement of transmitted vibration
Naslov (slovenski): Kmetijski kolesni traktorji - Sedež voznika - Laboratorijske meritve prenosa tresljajev
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 5007:2015 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IMKG - Mehanizacija za kmetijstvo in gozdarstvo
ICS: 13.160 65.060.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-04
Referenčna oznaka: ISO 5007:2003
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies, in accordance with ISO 10326-1, a laboratory method for measuring and evaluating the effectiveness of the suspension of operator seats on agricultural wheeled tractors. It also specifies acceptance criteria based on the test results, while defining the input spectral classes relating to three classes of agricultural tractor with rubber tyres, unsprung rear axles and no low-frequency cab isolation — those of up to 3 600 kg (class 1), those of from 3 600 kg to 6 500 kg (class 2), and those of over 6 500 kg (class 3) — each of which defines a group of machines having similar vibration characteristics. The method tests the effectiveness of the seat suspension in reducing the vertical whole-body vibration transmitted to the operator at frequencies of from 1 Hz to 20 Hz. It is not applicable to vibration reaching the operator other than through the seat (e.g. that sensed by the operator’s feet on the platform or control pedals or hands on the steering wheel). NOTE The tests and criteria defined in this International Standard are intended for operator seats used in agricultural tractors of conventional design. Tractors with design features such as isolated front or rear axles or both and low-frequency cab suspensions, which result in significantly different vibration characteristics, can be tested in accordance with ISO 5008 to determine a whole body vibration emission value or using other standards developed for measuring and evaluating the effectiveness of the seat suspension on such vehicles.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa, v skladu s standardom ISO 10326-1, laboratorijsko metodo za meritve in oceno učinkovitosti vzmetenja sedežev voznika pri kmetijskih kolesnih traktorjih. Določa tudi kriterije sprejemljivosti, ki temeljijo na rezultatih preskusov, in določajo vhodne spektralne razrede, povezane s tremi razredi kmetijskih traktorjev z gumijastimi pnevmatikami, nevzmetenimi zadnjimi osmi in brez nizkofrekvenčne izolacije kabine – to so traktorji do 3600 kg (razred 1), 3600–6500 kg (razred 2) in nad 6500 kg (razred 3) –, od katerih vsak določa skupino strojev s podobnimi tresljajnimi lastnostmi. Metoda preskuša učinkovitost vzmetenja sedeža glede zmanjšanja navpičnega tresenja celotnega telesa, ki se prenaša na upravljavca, pri frekvencah 1–20 Hz. Ne velja za tresljaje, ki se na upravljavca prenašajo prek česa drugega razen sedeža (npr. vibracije, ki jih upravljavec čuti na stopalih prek tal, krmilnih pedalov ali dlani na volanu). OPOMBA Preskusi in kriteriji, določeni v tem mednarodnem standardu, so namenjeni za sedeže za upravljavce v konvencionalnih kmetijskih traktorjih. Traktorji z oblikovnimi lastnostmi, kot so ločene prednje ali zadnje osi ali oboje in nizkofrekvenčno vzmetenje kabine, ki povzročijo občutno drugačne tresljaje, je mogoče testirati v skladu s standardom ISO 5008 za določitev emisijskih vrednosti tresljajev celega telesa ali z uporabo drugih standardov za merjenje in oceno učinkovitosti sedežnega vzmetenja pri takih vozilih.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 5007:1995 - Kmetijski kolesni traktorji - Sedež voznika - Laboratorijske meritve prenosa vibracij 01-apr-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi