SIST EN ISO 19650-1:2019

Oznaka standarda: SIST EN ISO 19650-1:2019
Koda projekta: 00442004
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Organization and digitization of information about buildings and civil engineering works, including building information modelling (BIM) - Information management using building information modelling - Part 1: Concepts and principles (ISO 19650-1:2018)
Naslov (slovenski): Organizacija in digitalizacija informacij v gradbeništvu - Upravljanje informacij z BIM - 1. del: Pojmi in načela (ISO 19650-1:2018)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 19650-1:2019 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: BIM - Informacijsko modeliranje gradenj
ICS: 35.240.67 91.010.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-03
Referenčna oznaka: EN ISO 19650-1:2018
Področje projekta (angleško): This document is part one of an International Standard for information management using building information Modelling – ISO 19650. It sets out the concepts and principles for successful information management at a level of maturity described as “BIM according to ISO 19650”. This standard applies to the whole life cycle of a built asset, including initial design and construction, day-to-day operation, maintenance, refurbishment, repair and end-of-life. The concepts and principles contained in this part of the Standard are aimed at all those involved in the asset life cycle. This includes, but is not limited to, the owner, the operator, the asset manager, the designer team, the construction supply chain, equipment manufacturers, system specialists, policy makers and regulators. The concepts, principles and requirements within all parts of this Standard may be augmented or explained in more detail in a National Foreword prepared by each national standards body. It is proposed that this International standard is developed in parallel with CEN
Področje projekta (slovensko): Ta dokument je prvi del mednarodnega standarda za upravljanje informacij z BIM – ISO 19650. Določa pojme in načela za uspešno upravljanje informacij na ravni zrelosti, opisano kot »BIM v skladu s standardom ISO 19650«. Ta standard se uporablja za celoten življenjski cikel zgrajenega sredstva, vključno z začetnim projektiranjem in gradnjo, vsakodnevnim delovanjem, vzdrževanjem, obnovo, popravilom in koncem življenjskega cikla. Pojmi in načela, ki jih vsebuje ta del standarda, so namenjeni vsem vpletenim v življenjski cikel sredstva. To med drugim vključuje lastnika, upravljavca, vodjo sredstev, skupino za projektiranje, dobavno verigo pri gradnji, proizvajalce opreme, strokovnjake za sisteme, oblikovalce politik in regulatorje. Pojmi, načela in zahteve iz vseh delov tega standarda so lahko bolj podrobno pojasnjeni v nacionalnem predgovoru, ki ga pripravi vsak nacionalni organ za standarde. Ta mednarodni standard naj se razvija vzporedno s CEN.

Najbolje prodajani standardi