SIST EN 12480:2018

Oznaka standarda: SIST EN 12480:2018
Koda projekta: 00237036
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Gas meters - Rotary displacement gas meters
Naslov (slovenski): Plinomeri - Rotacijski plinomeri
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 12480:2018 angleški jezik Active SIST-L: 111.32 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: DPL - Oskrba s plinom
ICS: 91.140.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-04
Referenčna oznaka: EN 12480:2018
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies ranges, construction, performances, output characteristics and testing of rotary displacement gas meters (hereinafter referred to as RD meters or simply meters) for gas volume measurement. This European Standard applies to rotary displacement gas meters used to measure the volume of fuel gases of at least the 1st, 2nd and 3rd gas families, the composition of which is specified in EN 437:2003+A1:2009, at a maximum working pressure up to and including 20 bar over an ambient and gas temperature range of at least −10 °C to +40 °C. This European Standard applies to meters that are installed in locations with vibration and shocks of low significance (class M1) and in - closed locations (indoor or outdoor with protection as specified by the manufacturer) with condensing or with non-condensing humidity or, if specified by the manufacturer, - open locations (outdoor without any covering) with condensing humidity or with non-condensing humidity, and in locations with electromagnetic disturbances (class E1 and E2). The standards apply to mechanical meters with mechanical index, electronic devices are not covered by this standard. Unless otherwise specified in this standard: - all pressures used are gauge; - all influence quantities, except the one under test, are kept relatively constant at their reference value. This European Standard applies to meters with a maximum allowable pressure PS and the volume V of less than 6 000 bar · litres or with a product of PS and DN of less than 3 000 bar. This European Standard can be used for both pattern approval and individual meter testing. Cross-reference tables are given in: - Annex A for the tests that need to be undertaken for pattern approval; - Annex B for individual meter testing. Some parts of this standard cover meters with mechanical index only. The risk philosophy adopted in this standard is based on the analysis of hazards including pressure. The standard applies principles to eliminate or reduce hazards. Where these hazards cannot be eliminated appropriate protection measures are specified.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa obsege, zgradbo, delovanje, izhodne karakteristike in preskušanje rotacijskih plinomerov (v nadaljnjem besedilu merilniki RD ali preprosto merilniki) za merjenje prostornine plina. Ta evropski standard se uporablja za rotacijske plinomere, ki se uporabljajo za merjenje prostornine vsaj 1., 2. in 3. družine gorivnih plinov, katerih sestava je določena v standardu EN 437:2003+A1:2009, pri največjem delovnem tlaku do vključno 20 barov pri temperaturi okolice in plina od –10 °C do 40 °C. Ta evropski standard se uporablja za merilnike, ki so nameščeni na mestih, kjer so prisotni tresljaji in sunki majhnega pomena (razred M1) in na: – zaprtih lokacijah (znotraj ali na prostem z zaščito, kot jo določa proizvajalec) s kondenzirano ali nekondenzirano vlago, ali, če je tako določil proizvajalec: – odprtih lokacijah (na prostem brez kakršnega koli prekritja) s kondenzirano ali nekondenzirano vlago, in na lokacijah z elektromagnetnimi motnjami (razred E1 in E2). Standardi se uporabljajo za mehanske merilnike z mehanskim indeksom, elektronske naprave niso zajete v tem standardu. Razen če ni drugače določeno v tem standardu, velja: – vsi uporabljeni tlaki so merjeni; – vse vplivne količine, razen tistih, ki se preskušajo, so pri svoji referenčni vrednosti relativno konstantne. Ta evropski standard se uporablja za merilnike z največjim dopustnim tlakom PS in prostornino V manj kot 6000 bar litrov ali za izdelke, ki imajo PS in DN manjši od 3000 barov. Ta evropski standard se lahko uporablja za odobritev tipa merilnikov in individualno preskušanje merilnikov. Referenčne preglednice so v: – dodatku A za preskuse, ki jih je treba opraviti za odobritev tipa; – dodatku B za individualno preskušanje merilnikov. Nekateri deli tega standarda zajemajo samo merilnike z mehanskim indeksom. Filozofija tveganja, sprejeta v tem standardu, temelji na analizi nevarnosti, vključno s tlakom. Standard uporablja načela za odpravo ali zmanjšanje nevarnosti. Kjer teh nevarnosti ni mogoče odpraviti, se določijo ustrezni zaščitni ukrepi.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 12480:2015 - Plinomeri - Plinomeri z rotacijskimi bati 01-apr-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi