SIST EN IEC 61000-6-1:2019

Oznaka standarda: SIST EN IEC 61000-6-1:2019
Koda projekta: 60993
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Electromagnetic compatibility (EMC) Part 6-1: Generic standards - Immunity standard for residential, commercial and light-industrial environments
Naslov (slovenski): Elektromagnetna združljivost (EMC) - 6-1. del: Osnovni standardi - Odpornost v stanovanjskih, poslovnih in manj zahtevnih industrijskih okoljih
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC 61000-6-1:2019 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EMC - Elektromagnetna združljivost
ICS: 33.100.20
Status: V prevajanju
Objavljen: 01-Jul-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-07
Referenčna oznaka: EN IEC 61000-6-1:2019
Področje projekta (angleško): Applies to electrical and electronic apparatus intended for use in residential, commercial and light-industrial environments. Immunity requirements in the frequency range 0 Hz to 400 GHz are covered. No tests need to be performed at frequencies where no requirements are specified. This generic EMC immunity standard is applicable if no relevant dedicated product or product-family EMC immunity standard exists. This standard applies to apparatus intended to be directly connected to a low-voltage public mains network or connected to a dedicated DC source which is intended to interface between the apparatus and the low-voltage public mains network. This standard applies also to apparatus which is battery operated or is powered by a non-public, but non-industrial, low-voltage power distribution system if this apparatus is intended to be used in the locations described below. The environments encompassed by this standard are residential, commercial and light-industrial locations, both indoor and outdoor. The following list, although not comprehensive, gives an indication of locations which are included: - residential properties, for example houses, apartments; - retail outlets, for example shops, supermarkets; - business premises, for example offices, banks; - areas of public entertainment, for example cinemas, public bars, dance halls; - outdoor locations, for example petrol stations, car parks, amusement and sports centres; - light-industrial locations, for example workshops, laboratories, service centres. Locations which are characterised by being supplied directly at low voltage from the public mains network are considered to be residential, commercial or light-industrial. The immunity requirements have been selected to ensure an adequate level of immunity for apparatus at residential, commercial and light-industrial locations. The levels do not, however, cover extreme cases, which may occur at any location, but with an extremely low probability of occurrenc
Področje projekta (slovensko): Uporablja se za električne in elektronske naprave, ki so namenjene uporabi v stanovanjskih, poslovnih in manj zahtevnih industrijskih okoljih. Zajema zahteve glede odpornosti v frekvenčnem razponu od 0 Hz do 400 GHz. Za frekvence, za katere ni določenih zahtev, ni treba opraviti preskusov. Ta generični standard o odpornosti proti elektromagnetnim motnjam se uporablja, če ne obstaja ustrezen poseben standard o odpornosti proti elektromagnetnim motnjam za izdelek ali družino izdelkov. Ta standard se uporablja za naprave, ki so namenjene za neposredno povezavo z glavnim javnim nizkonapetostnim omrežjem ali povezavo s posebnim virom enosmernega toka, ki je namenjen povezavi med napravo in glavnim javnim nizkonapetostnim omrežjem. Ta standard se uporablja tudi za naprave, ki delujejo na baterije ali se napajajo iz zasebnega, vendar ne industrijskega, nizkonapetostnega sistema za distribucijo energije, če je naprava namenjena za uporabo na spodaj navedenih lokacijah. Ta standard zajema stanovanjske, poslovne in manj zahtevne industrijske lokacije, in sicer v zaprtih prostorih in na prostem. Na naslednjem seznamu so navedene nekatere od zajetih lokacij: – stanovanjski objekti, na primer hiše in stanovanja, – maloprodajna mesta, na primer trgovine in supermarketi, – poslovni objekti, na primer pisarne in banke, – javne zabaviščne površine, na primer kinodvorane, javni lokali in plesišča, – lokacije na prostem, na primer bencinski servisi, parkirišča ter zabaviščni in športni centri, – manj zahtevna industrijska okolja, na primer delavnice, laboratoriji in storitvena središča. Lokacije, ki se napajajo neposredno z nizko napetostjo iz glavnega javnega omrežja, se štejejo za stanovanjska, poslovna ali manj zahtevna industrijska okolja. Zahteve glede odpornosti so izbrane tako, da zagotavljajo ustrezno raven odpornosti naprav v stanovanjskih, poslovnih in manj zahtevnih industrijskih okoljih. Vendar stopnje ne zajemajo izjemnih primerov, ki se lahko zgodijo na kateri koli lokaciji, čeprav je verjetnost zelo majhna.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 61000-6-1:2007 - Elektromagnetna združljivost (EMC) - 6-1. del: Osnovni standardi - Odpornost v stanovanjskih, poslovnih in manj zahtevnih industrijskih okoljih (IEC 61000-6-1:2005) 01-Jul-2019


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi