SIST ISO 15819:2015

Oznaka standarda: SIST ISO 15819:2015
Koda projekta: 062042
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Cosmetics - Analytical methods - Nitrosamines: Detection and determination of N-nitrosodiethanolamine (NDELA) in cosmetics by HPLC-MS-MS
Naslov (slovenski): Kozmetika - Analizne metode - Nitrozamini: odkrivanje in določevanje N-nitrozodietanolamina (NDELA) v kozmetičnih izdelkih s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti z masno spektrometrijsko detekcijo (HPLC-MS-MS)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 15819:2015 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KDS - Kozmetična, dezinfekcijska sredstva in površinsko aktivne snovi
ICS: 71.040.50 71.100.70
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Mar-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-03
Referenčna oznaka: ISO 15819:2014
Področje projekta (angleško): This International Standard describes a method for the detection and quantification of N-nitrosodiethanolamine (NDELA) in cosmetics and raw materials used in cosmetics. This method is not applicable to the detection and/or quantification of nitrosamines other than NDELA nor to the detection and/or quantification of NDELA in products other than cosmetics or raw materials used in cosmetics. If a product has a possibility of either NDELA contamination from ingredients or NDELA formation by the composition of ingredients, the method is intended to be applied for quantitative determination of NDELA. Accordingly, the method does not apply to routine testing of cosmetic products. Because of the large variety of cosmetic products within this field of application, this method might need to be adapted for certain matrices (refer to ISO 12787). Therefore, International Standards dedicated to alternative methods for testing nitrosamines in cosmetic products are being developed separately. Other methods can be employed provided that they are verified as to their detection of NDELA and validated in terms of recovery and quantification of the analyte.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard opisuje način odkrivanja in kvantifikacije N-nitrozodietanolamina (NDELA) v kozmetičnih izdelkih in surovinah, ki se uporabljajo v kozmetiki. Ta metoda se ne uporablja za odkrivanje in/ali kvantifikacijo nitrozaminov, razen NDELA, ali odkrivanje in/ali kvantifikacijo NDELA v izdelkih, razen v kozmetiki ali surovinah, ki se uporabljajo v kozmetiki. Če je mogoča kontaminacija izdelka z NDELA iz sestavin ali nastanek NDELA zaradi sestave sestavin, je metoda namenjena za izvajanje kvantitativnega določevanja NDELA. V skladu s tem se metoda ne uporablja za rutinsko testiranje kozmetičnih proizvodov. Zaradi velike raznolikosti kozmetičnih proizvodov na tem področju uporabe bo to metodo morda treba prilagoditi določenim matricam (glej ISO 12787). Zato se mednarodni standardi, ki so namenjeni alternativnim metodam za testiranje nitrozaminov v kozmetičnih izdelkih, razvijajo posebej. Druge metode je mogoče uporabiti, če so preverjene za odkrivanje NDELA in potrjene za obnovo ter kvantifikacijo analita.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 15819:2009 - Kozmetika - Analizne metode - Nitrozamini: detekcija in določevanje N-nitrozodietanolamina (NDELA) v kozmetičnih izdelkih s tekočinsko kromatografijo visoke ločljivosti z masno spektrometrijsko detekcijo (HPLC-MS-MS) 01-Mar-2015


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi