SIST EN 13977:2011

Oznaka standarda: SIST EN 13977:2011
Koda projekta: 00256315
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Railway applications - Track - Safety requirements for portable machines and trolleys for construction and maintenance
Naslov (slovenski): Železniške naprave - Zgornji ustroj - Varnostne zahteve za prenosne stroje in lahko tirno mehanizacijo, ki se uporabljajo pri gradnji in vzdrževanju
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 13977:2011 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IŽNP - Železniške naprave
ICS: 45.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Sep-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-09
Referenčna oznaka: EN 13977:2011
Področje projekta (angleško): This European Standard deals with the technical requirements to minimise the railway specific significant hazards of portable machines and trolleys intended for work on tracks as listed in Clause 4 which can arise during the commissioning, operation and maintenance of portable machines and trolleys when used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer. It does not deal with the performance of the machines, e.g. cutting, drilling, grinding. This European Standard applies to portable machines and trolleys with rail wheels or rollers designed for work whilst on the track with nominal track gauges of 1435 mm and 1668 mm and clearance gauge as defined in Annex B1) including, e.g. cutting and drilling machines. Other special vehicles used on railway tracks are dealt with in other European Standards, see Annex H. This European Standard establishes the additional requirements for electromagnetic compatibility due to e.g. electronic components as well as for hazards due to vibration.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard obravnava tehnične zahteve za zmanjševanje velikih nevarnosti, značilnih za železnice, pri prenosnih strojih in lahki tirni mehanizaciji, ki se uporablja na zgornjem ustroju, kot je navedeno v točki 4, do katerih lahko pride med zagonom, obratovanjem in vzdrževanjem prenosnih strojev in lahke tirne mehanizacije, kadar se uporabljajo v skladu z namembnostjo in pod pogoji, kot jih je predvidel proizvajalec. Ne obravnava delovanja strojev, npr. rezanja, vrtanja, brušenja. Ta evropski standard velja za prenosne stroje in lahko tirno mehanizacijo z železniškimi kolesi ali valji, ki delujejo, medtem ko so na tirih z nazivnimi tirnimi širinami 1435 mm in 1668 mm ter obtirnim profilom, kot je opredeljen v dodatku B1, vključno s stroji za npr. rezanje in vrtanje. Druga posebna vozila, ki se uporabljajo na železniških tirnicah, obravnavajo drugi evropski standardi, glej dodatek H. Ta evropski standard vzpostavlja dodatne zahteve za elektromagnetno združljivost zaradi npr. elektronskih komponent in nevarnosti zaradi vibracij.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 13977:2005 - Železniške naprave – Zgornji ustroj – Varnostne zahteve za prenosne stroje in lahko tirno mehanizacijo, ki se uporabljajo pri gradnji in vzdrževanju 01-Mar-2014
Nadomešča SIST EN 13977:2005+A1:2007 - Železniške naprave - Zgornji ustroj - Varnostne zahteve za prenosne stroje in lahko tirno mehanizacijo, ki se uporabljajo pri gradnji in vzdrževanju 01-Sep-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi