SIST EN ISO 23874:2018

Oznaka standarda: SIST EN ISO 23874:2018
Koda projekta: 00238016
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Natural gas - Gas chromatographic requirements for hydrocarbon dewpoint calculation (ISO 23874:2006)
Naslov (slovenski): Zemeljski plin - Zahteve plinske kromatografije za izračun rosišča ogljikovodikov (ISO 23874:2006)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 23874:2018 angleški jezik Active SIST-H: 71.50 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: DPL - Oskrba s plinom
ICS: 71.040.50 75.060
Status: Objavljen
Objavljen: 01-dec-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-12
Področje projekta (angleško): ISO 23874:2006 describes the performance requirements for analysis of treated natural gas of transmission or pipeline quality in sufficient detail so that the hydrocarbon dewpoint temperature can be calculated using an appropriate equation of state. ISO 23874:2006 can be applied to gases that have maximum dewpoint temperatures (cricondentherms) between 0 °C and - 50 °C. The pressures at which these maximum dewpoint temperatures are calculated are in the range 2 MPa (20 bar) to 5 MPa (50 bar). The procedure given in ISO 23874:2006 covers the measurement of hydrocarbons in the range C5 to C12. n-Pentane, which is quantitatively measured using ISO 6974 (all parts), is used as a bridge component and all C6 and higher hydrocarbons are measured relative to n-pentane. Major components are measured using ISO 6974 (all parts) and the ranges of components that can be measured are as defined in ISO 6974-1.
Področje projekta (slovensko): Standard ISO 23874:2006 opisuje zahteve glede učinkovitosti za analizo obdelanih zemeljskih plinov za prenos in zemeljskih plinov iz cevovoda dovolj podrobno, da je mogoče izračunati temperaturo rosišča ogljikovodika z ustrezno enačbo stanja. Standard ISO 23874:2006 je mogoče uporabiti za pline z najvišjo temperaturo rosišča (krikodenterma) med 0 °C in –50 °C. Tlaki za izračun teh najvišjih temperatur rosišča so v razponu od 2 MPa (20 barov) do 5 MPa (50 barov). Postopek iz standarda ISO 23874:2006 zajema merjenje ogljikovodikov v razponu C5 do C12. n-pentan, ki se meri kvantitativno z uporabo standarda ISO 6974 (vsi deli), se uporablja kot povezovalna komponenta, C6 in višji ogljikovodiki pa se merijo glede na n-pentan. Glavne komponente se merijo z uporabo standarda ISO 6974 (vsi deli) in razponi komponent, ki jih je mogoče izmeriti, so takšni, kot je določeno v standardu ISO 6974-1.

Najbolje prodajani standardi