SIST EN 50569:2014

Oznaka standarda: SIST EN 50569:2014
Koda projekta: 23603
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Household and similar electrical appliances - Safety - Particular requirements for commercial electric spin extractors
Naslov (slovenski): Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - Posebne zahteve za komercialne električne centrifuge
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50569:2014 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VGA - Varnost električnih aparatov za gospodinjstvo in podobne namene
ICS: 97.060
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jan-2014
Refer. št. objave: Sporocila 2014-01
Referenčna oznaka: EN 50569:2013
Področje projekta (angleško): This clause of Part 1 is replaced by the following: This European Standard deals with the safety of electrical operated spin extractors intended to be used by trained users in i.e. hotels, hospitals, factories, in light industry and on farms. It also covers spin extractors which are declared for commercial use in public areas and operated by lay persons e.g. in laundrettes, communal laundry rooms. Their rated voltage being not more than 250 V for single phase and 480 V for others. This European Standard deals with the common hazards presented by spin extractors that are encountered by all persons. However, in general, it does not take into account: a) persons (including children) whose: 1) physical, sensory or mental capabilities, or 2) lack of experience and knowledge, prevents them from using the spin extractors safely without supervision or instruction, b) children playing with the spin extractors. Attention is drawn to the fact that: – for commercial electric spin extractors intended to be used in vehicles or on board ships or aircraft, additional requirements might be necessary, – in many countries additional requirements are specified by the national health authorities, the national authorities responsible for the protection of labour, the national water supply authorities and similar authorities. This European Standard does not apply to: c) industrial laundry machinery (EN ISO 10472-2), d) spin extractors intended to be used in locations where special conditions prevail, such as the presence of a corrosive or explosive atmosphere (dust, vapour or gas). For the purpose of this standard, the term “appliance” as used in Part 1 is to be read as “Spin extractors intended for commercial use”.
Področje projekta (slovensko): To točko 1. dela nadomešča naslednje besedilo: Ta mednarodni standard opisuje varnost električnih centrifug, ki naj bi jih uporabljali strokovno usposobljeni uporabniki, npr. v hotelih, bolnišnicah, tovarnah, lahki industriji in na kmetijah. Pokriva tudi centrifuge, namenjene komercialni uporabi na javnih mestih, ki jih uporabljajo nestrokovne osebe, npr. v javnih pralnicah. Njihova nazivna napetost ne sme presegati 250 V za enofazne naprave in 480 V za vse druge naprave. Ta evropski standard obravnava splošna tveganja, ki jih za vse ljudi predstavljajo centrifuge. Vendar na splošno ne upošteva: a) oseb (tudi otrok), ki zaradi: 1) fizičnih, senzoričnih ali umskih sposobnosti oziroma 2)pomanjkanja izkušenj in znanja, ne morejo varno uporabljati centrifug brez nadzora ali navodil, b) otrok, ki se igrajo s centrifugami. Upoštevati je treba tudi: – da so za komercialne električne centrifuge, ki so namenjene za uporabo v vozilih ali na krovu ladij ali letal, morda potrebne dodatne zahteve, – da v številnih državah nacionalni zdravstveni organi, nacionalni organi, odgovorni za varstvo pri delu, nacionalni organi za oskrbo z vodo ter drugi podobni organi določajo dodatne zahteve. Ta evropski standard se ne uporablja za: c) industrijske pralne stroje (EN ISO 10472-2), d) centrifuge, ki so namenjene za uporabo na lokacijah, kjer veljajo posebne razmere, kot je prisotnost korozivne ali eksplozivne atmosfere (prah, hlapi ali plin). V tem standardu izraz »naprava«, kot je uporabljen v 1. delu, pomeni »centrifuge, namenjene komercialni uporabi«.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 50569:2014/A1:2018 - Gospodinjski in podobni električni aparati - Varnost - Posebne zahteve za komercialne električne centrifuge - Dopolnilo A1 01-Mar-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi