SIST EN 16751:2016

Oznaka standarda: SIST EN 16751:2016
Koda projekta: 00411005
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Bio-based products - Sustainability criteria
Naslov (slovenski): Bioizdelki - Merila trajnostnosti
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 16751:2016 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: I13 - Imaginarni 13
ICS: 13.020.20 13.020.55
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jun-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-06
Referenčna oznaka: EN 16751:2016
Področje projekta (angleško): This European Standard sets horizontal sustainability criteria applicable to all bio-based products, excluding food, feed and energy, covering all three pillars of sustainability; environmental, social and economic aspects. This European Standard provides a framework to provide information on management of sustainability aspects. It does not establish thresholds or limits; therefore this European Standard cannot be used to make claims that operations or products are sustainable. NOTE This European Standard can however be used for developing product specific standards and certification schemes or for business-to-business (B2B) communication.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa horizontalna merila trajnosti, ki se uporabljajo za vse bioizdelke, razen hrane, krme in energije, pri čemer zajema tri stebre trajnosti: okoljski, družbeni in gospodarski vidik. Ta evropski standard zagotavlja okvirne informacije o upravljanju trajnostnih vidikov. Ne določa pragov ali omejitev, zato ga ni mogoče uporabiti za podajanje trditev, da so postopki ali izdelki trajni. OPOMBA: Ta evropski standard je mogoče uporabiti za razvoj standardov, značilnih za izdelek, in certifikacijskih shem ali za komunikacijo med podjetji (B2B).

Najbolje prodajani standardi