SIST ISO 12039:2020

Oznaka standarda: SIST ISO 12039:2020
Koda projekta: 071638
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Stationary source emissions - Determination of the mass concentration of carbon monoxide, carbon dioxide and oxygen in flue gas - Performance characteristics of automated measuring systems
Naslov (slovenski): Emisije nepremičnih virov - Določevanje masne koncentracije ogljikovega monoksida, ogljikovega dioksida in kisika v odpadnih plinih - Delovne karakteristike avtomatskih merilnih sistemov
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 12039:2020 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KAZ - Kakovost zraka
ICS: 13.040.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-mar-2020
Refer. št. objave: Sporocila 2020-03
Referenčna oznaka: ISO 12039:2019
Področje projekta (angleško): This document specifies the fundamental structure and the most important performance characteristics of automated measuring systems for carbon monoxide (CO), carbon dioxide (CO2) and oxygen (O2) to be used on stationary source emissions. This document describes methods and equipment for the measurement of concentrations of these gases. The method allows continuous monitoring with permanently installed measuring systems of CO, CO2 and O2 emissions. This international standard describes extractive systems and in situ (non-extractive) systems in connection with analysers that operate using, for example, the following principles: — infrared absorption (CO and CO2); — paramagnetism (O2); — zirconium oxide (O2); — electrochemical cell (O2); — tuneable laser spectroscopy (TLS) (CO, CO2 and O2). Other instrumental methods can be used provided they meet the minimum requirements proposed in this document. Automated measuring systems (AMS) based on the principles above have been used successfully in this application for measuring ranges which are described in Annex G.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa temeljno strukturo in najpomembnejše značilnosti delovanja avtomatskih sistemov za merjenje ogljikovega monoksida (CO), ogljikovega dioksida (CO2) in kisika (O2), ki se uporabljajo pri emisijah nepremičnih virov. Ta dokument opisuje metode in opremo za merjenje koncentracij teh plinov. Metoda omogoča neprekinjen nadzor s trajno vgrajenimi sistemi za merjenje emisij CO, CO2 in O2. Ta mednarodni standard opisuje ekstraktivne sisteme ter sisteme in situ (ne ekstraktivne) v povezavi z analizatorji, ki delujejo na primer z naslednjimi načeli: – infrardeča absorpcija (CO in CO2); – paramagnetizem (O2); – cirkonijev oksid (O2); – elektrokemična celica (O2); – nastavljiva laserska spektroskopija (TLS) (CO, CO2 in O2). Uporabiti je mogoče tudi druge instrumentalne metode, če izpolnjujejo minimalne zahteve, predlagane v tem dokumentu. V tej aplikaciji se za uporabo merilnih območij, opisanih v dodatku G, uspešno uporabljajo avtomatizirani merilni sistemi (AMS), ki temeljijo na zgornjih načelih
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST ISO 12039:2002 - Emisije nepremičnih virov – Določevanje ogljikovega monoksida, ogljikovega dioksida in kisika – Delovne karakteristike in kalibracija avtomatskih merilnih sistemov 01-mar-2020


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi