SIST ISO 30301:2013

Oznaka standarda: SIST ISO 30301:2013
Koda projekta: 053733
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information and documentation -- Management systems for records -- Requirements
Naslov (slovenski): Informatika in dokumentacija - Sistemi upravljanja zapisov - Zahteve
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 30301:2013 angleški jezik Active SIST-G: 60.00 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 01.140.20 03.100.70
Status: Objavljen
Objavljen: 01-jul-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-07
Področje projekta (angleško): This International Standard specifies requirements to be met by a MSR in order to support an organization in the achievement of its mandate, mission, strategy and goals. It addresses the development and implementation of a records policy and objectives and gives information on measuring and monitoring performance. A MSR can be established by an organization or across organizations that share business activities. Throughout this International Standard, the term "organization" is not limited to one organization but also includes other organizational structures. This International Standard is applicable to any organization that wishes to: a) establish, implement, maintain and improve a MSR to support its business; b) assure itself of conformity with its stated records policy; c) demonstrate conformity with this International Standard by 1) undertaking a self-assessment and self-declaration, or 2) seeking confirmation of its self-declaration by a party external to the organization, or 3) seeking certification of its MSR by an external party. This International Standard can be implemented with other Management System Standards (MSS). It is especially useful to demonstrate compliance with the documentation and records requirements of other MSS.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa zahteve, ki jih mora izpolniti sistem upravljanja zapisov, da podpira organizacijo pri doseganju njenega mandata, naloge, strategije in ciljev. Obravnava razvoj in implementacijo pravilnika o zapisih in ciljev ter zagotavlja informacije o merjenju in nadzoru delovanja. Sistem upravljanja zapisov lahko oblikuje organizacija ali skupina organizacij, ki si delijo poslovne dejavnosti. V tem mednarodnem standardu izraz »organizacija« ni omejen na eno organizacijo, ampak vključuje tudi druge organizacijske strukture. Ta mednarodni standard velja za katero koli organizacijo, ki želi: a) vzpostaviti, implementirati, vzdrževati in izboljšati sisteme upravljanja zapisov za podporo poslu; b) zagotoviti, da je usklajena s svojim navedenim pravilnikom o zapisih; c) pokazati, da je v skladu s tem mednarodnim standardom z 1) izvedbo samoocene in preverjanja izpolnjevanja lastne izjave ali 2) pridobitvijo potrditve o izpolnjevanju lastne izjave pri zunanji stranki ali 3) s pridobitvijo potrdila za sistem upravljanja zapisov pri zunanji stranki. Ta mednarodni standard se lahko implementira z drugimi standardi za sisteme upravljanja (MSS). Zlasti je uporaben za dokazovanje skladnosti z zahtevami glede zapisov in dokumentacije iz drugih standardov za sisteme upravljanja.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran kSIST ISO/DIS 30301:2018 - Informatika in dokumentacija - Sistemi upravljanja zapisov - Zahteve 29-jul-2017


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi