SIST EN 50160:2011

Oznaka standarda: SIST EN 50160:2011
Koda projekta: 21352
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Voltage characteristics of electricity supplied by public distribution networks
Naslov (slovenski): Značilnosti napetosti v javnih razdelilnih omrežjih
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 50160:2011 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: NTF - Oskrba z električno energijo
ICS: 29.240.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Mar-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-03
Referenčna oznaka: EN 50160:2010
Področje projekta (angleško): This European Standard defines, describes and specifies the main characteristics of the voltage at a network user's supply terminals in public low voltage, medium and high voltage AC electricity networks under normal operating conditions. This standard describes the limits or values within which the voltage characteristics can be expected to remain at any supply terminal in public European electricity networks and does not describe the average situation usually experienced by an individual network user. This European Standard does not apply under abnormal operating conditions, including the following: a) a temporary supply arrangement to keep network users supplied during conditions arising as a result of a fault, maintenance and construction work, or to minimize the extent and duration of a loss of supply; b) in the case of non-compliance of a network user's installation or equipment with the relevant standards or with the technical requirements for connection, established either by the public authorities or the network operator, including the limits for the emission of conducted disturbances; c) in exceptional situations, in particular, 1) exceptional weather conditions and other natural disasters; 2) third party interference; 3) acts by public authorities; 4) industrial actions (subject to legal requirements); 5) force majeure; 6) power shortages resulting from external events. The voltage characteristics given in this standard are not intended to be used as electromagnetic compatibility (EMC) levels or user emission limits for conducted disturbances in public electricity networks. The voltage characteristics given in this standard are not intended to be used to specify requirements in equipment product standards and in installation standards.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard opredeljuje, opisuje in določa glavne značilnosti napetosti pri napajalnih terminalih uporabnikov omrežja v javnih električnih omrežjih nizke, srednje in visoke izmenične napetosti pod normalnimi pogoji delovanja. Ta standard opisuje meje oziroma vrednosti, v okviru katerih lahko pričakujemo, da bodo značilnosti napetosti ostale na katerem koli napajalnem terminalu v javnih evropskih električnih omrežjih, in ne opisuje povprečnega stanja, ki ga običajno občuti posamezen mrežni uporabnik. Ta evropski standard ne velja pod nenormalnimi pogoji delovanja, vključno z naslednjim: a) začasni dobavni režim, da se zagotovi dobava mrežnim uporabnikom med pogoji, ki so nastali zaradi okvare, vzdrževalnih ali gradbenih del, ali za zmanjšanje obsega in trajanja izgube dobave; b) pri neskladnosti inštalacije ali opreme mrežnih uporabnikov s pomembnimi standardi ali s tehničnimi zahtevami za povezavo, ki jo vzpostavijo državni organi ali omrežni operater, vključno z mejami za emisije opravljenih motenj; c) v izrednih okoliščinah, še posebej, 1) izredni vremenski pogojih in druge naravne katastrofe; 2) motnje, ki jih povzroči tretja oseba; 3) zakoni državnih organov 4) industrijski vplivi (ki so predmet pravnih zahtev); 5) višja sila; 6) pomanjkanje električne energije zaradi zunanjih dogodkov. Značilnosti napetosti, podane v tem standardu, niso namenjene uporabi kot stopnje elektromagnetne skladnosti (EMC) ali meje emisij uporabnikov za izvedene motnje v javnih električnih omrežjih. Značilnosti napetosti, podane v tem standardu, niso namenjene določevanju zahtev proizvodnih standardov za opremo in standardov za inštalacijo.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Dopolnjen z SIST EN 50160:2011/A2:2019 - Značilnosti napetosti v javnih razdelilnih omrežjih - Dopolnilo A2 01-Nov-2019
Revidiran oSIST prEN 50160:2022 - Značilnosti napetosti v javnih razdelilnih omrežjih 24-Dec-2019
Popravljen z SIST EN 50160:2011/AC:2013 - Značilnosti napetosti v javnih razdelilnih omrežjih - Popravek AC 20-Nov-2012
Dopolnjen z SIST EN 50160:2011/A1:2015 - Značilnosti napetosti v javnih razdelilnih omrežjih - Dopolnilo A1 01-Mar-2015
Dopolnjen z SIST EN 50160:2011/A3:2019 - Značilnosti napetosti v javnih razdelilnih omrežjih - Dopolnilo A3 01-Nov-2019
Revidiran SIST EN 50160:2008 - Značilnosti napetosti v javnih distribucijskih omrežjih 05-Mar-2013
Nadomešča SIST EN 50160:2008 - Značilnosti napetosti v javnih distribucijskih omrežjih 01-Mar-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi