SIST EN 62271-104:2015

Oznaka standarda: SIST EN 62271-104:2015
Koda projekta: 25149
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): High-voltage switchgear and controlgear - Part 104: Alternating current switches for rated voltages of 52 kV and above
Naslov (slovenski): Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave - 104. del: Stikala za izmenični tok za naznačene napetosti 52 kV in več (IEC 62271-104:2015)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62271-104:2015 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: SKA - Stikalni in krmilni aparati
ICS: 29.130.10
Status: Objavljen
Objavljen: 01-maj-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-05
Razveljavitev: 01-apr-2021
Referenca razveljavitve: Sporocila 2021-04
Referenčna oznaka: EN 62271-104:2015
Področje projekta (angleško): Subclause 1.1 of IEC 62271-1:2007 is not applicable, and is replaced as follows: This part of IEC 62271 is applicable to three-pole alternating current switches for rated voltages higher than 52 kV, having making and breaking current ratings, for indoor and outdoor installations, and for rated frequencies up to and including 60 Hz. This standard is also applicable to the operating devices of these switches and to their auxiliary equipment. NOTE 1 Switches for gas insulated switchgear are covered by this standard. NOTE 2 Switches having a disconnecting function and called switch-disconnectors are also covered by IEC 62271- 102. NOTE 3 Earthing switches are not covered by this standard. Earthing switches forming an integral part of a switch are covered by IEC 62271-102. The main object of this standard is to establish requirements for switches used in transmission and distribution systems. General-purpose switches for this application are designed to comply with the following service applications: – arrying rated normal current continuously; – carrying short-circuit currents for a specified time; – switching of mainly active loads; – switching of no-load transformers; – switching of the charging current of unloaded cables, overhead lines or busbars; – switching of closed-loop circuits; – making short-circuit currents. A further object of this standard is to establish requirements for limited-purpose and specialpurpose switches used in transmission and distribution systems. Limited-purpose switches comply with one or more of the service applications indicated above. Special-purpose switches may comply with one or more of the service applications indicated above and, in addition, are suitable for one or more of the following applications: – switching single capacitor banks; – switching back-to-back capacitor banks; – switching shunt reactors including secondary or tertiary reactors switched from the primary side of the transformer; – applications requiring an increased number of operating cycles; – switching under earth fault conditions in non-effectively earthed neutral systems.
Področje projekta (slovensko): Podtočka 1.1 standarda IEC 62271-1:2007 se ne uporablja in se nadomesti z naslednjim: Ta del standarda IEC 62271 se uporablja za tripolna stikala za izmenični tok za nazivne napetosti, višje od 52 kV, za ustvarjanje in prekinjanje toka, za namestitev v notranjih in zunanjih okoljih ter za nazivne frekvence do vključno 60 Hz. Ta standard se uporablja tudi za upravljalne naprave za ta stikala in njihovo pomožno opremo. OPOMBA 1: Ta standard zajema stikala za plinsko izolirane naprave. OPOMBA 2: Stikala s funkcijo prekinjanja in stikala, imenovana stikala/ločilna stikala, so zajeta tudi v standardu IEC 62271-102. OPOMBA 3: Ta standard ne zajema ozemljitvenih stikal. Ozemljitvena stikala, ki so sestavni del stikala, so opisana v standardu IEC 62271-102. Glavni cilj tega standarda je določitev zahtev za stikala, ki se uporabljajo v prenosnih in distribucijskih napravah. Stikala za splošno uporabo so zasnovana v skladu z naslednjimi servisnimi uporabami: – stalno prevajanje običajnega nazivnega toka; – prevajanje kratkostičnih tokov za določen čas; – preklapljanje pretežno aktivnih obremenitev; – preklapljanje transformatorjev brez napetosti; – preklapljanje napajalnega toka nenapetih kablov, vodov ali zbiralk; – preklapljanje tokokrogov z zaprto zanko; – ustvarjanje kratkostičnih tokov. Dodatni cilj tega standarda je določitev zahtev za stikala za omejeno in posebno uporabo, ki se uporabljajo v prenosnih in distribucijskih napravah. Stikala za omejeno uporabo so v skladu z eno ali več zgoraj navedenimi servisnimi uporabami. Stikala za posebno uporabo so lahko v skladu z eno ali več zgoraj navedenimi uporabami in so poleg tega primerna za eno ali več naslednjih uporab: – preklapljanje enojnih kondenzatorskih baterij; – preklapljanje zaporednih kondenzatorskih baterij; – preklapljanje reaktorjev, vključno s sekundarnimi ali terciarnimi reaktorji, vklopljenih na primarni strani transformatorja; – uporabe, ki zahtevajo povečano število delovnih ciklov; – preklapljanje pri okvari ozemljitve v neučinkovito ozemljenih nevtralnih sistemih.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 62271-104:2009 - Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave - 104. del: Stikala za izmenični tok za naznačene napetosti 52 kV in več (IEC 62271-104:2009) 01-maj-2015
Revidiran kSIST FprEN IEC 62271-104:2020 - Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave - 104. del: Stikala za izmenični tok za naznačene napetosti 52 kV in več 27-mar-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi