SIST ISO 45001:2018

Oznaka standarda: SIST ISO 45001:2018
Koda projekta: 063787
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use
Naslov (slovenski): Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu - Zahteve z napotki za uporabo
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST ISO 45001:2018 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
SIST ISO 45001:2018 slovenski in angleški jezik Active SISTP-SL: 136.73 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: VZK - Vodenje in zagotavljanje kakovosti
ICS: 03.100.70 13.100
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-04
Referenčna oznaka: ISO 45001:2018
Področje projekta (angleško): This document specifies requirements for an occupational health and safety (OH&S) management system, and gives guidance for its use, to enable organizations to provide safe and healthy workplaces by preventing work-related injury and ill health, as well as by proactively improving its OH&S performance. This document is applicable to any organization that wishes to establish, implement and maintain an OH&S management system to improve occupational health and safety, eliminate hazards and minimize OH&S risks (including system deficiencies), take advantage of OH&S opportunities, and address OH&S management system nonconformities associated with its activities. This document helps an organization to achieve the intended outcomes of its OH&S management system. Consistent with the organization’s OH&S policy, the intended outcomes of an OH&S management system include: a) continual improvement of OH&S performance; b) fulfilment of legal requirements and other requirements; c) achievement of OH&S objectives. This document is applicable to any organization regardless of its size, type and activities. It is applicable to the OH&S risks under the organization’s control, taking into account factors such as the context in which the organization operates and the needs and expectations of its workers and other interested parties. This document does not state specific criteria for OH&S performance, nor is it prescriptive about the design of an OH&S management system. This document enables an organization, through its OH&S management system, to integrate other aspects of health and safety, such as worker wellness/wellbeing. This document does not address issues such as product safety, property damage or environmental impacts, beyond the risks to workers and other relevant interested parties. This document can be used in whole or in part to systematically improve occupational health and safety management. However, claims of conformity to this document are not acceptable unless all its requirements are incorporated into an organization’s OH&S management system and fulfilled without exclusion.
Področje projekta (slovensko): Ta dokument določa zahteve za sistem vodenja zdravja in varnosti pri delu (OH&S) ter podaja smernice za njegovo uporabo, tako da organizacijam omogoča zagotavljanje varnega in zdravega delovnega mesta s preprečevanjem delovnih poškodb in slabega zdravja ter s proaktivnim izboljševanjem njihovega dela na področju zdravja in varnosti na delovnem mestu. Ta dokument se uporablja za katero koli organizacijo, ki želi vzpostaviti, uvesti in vzdrževati sistem vodenja zdravja in varnosti pri delu za izboljšanje zdravja in varnosti pri delu, preprečevanje nevarnosti in zmanjševanje količine tveganj za zdravje in varnost pri delu (vključno s sistemskimi pomanjkljivostmi), izkoriščanje priložnosti zdravja in varnosti pri delu ter ukvarjanje z neskladnostmi v sistemu vodenja zdravja in varnosti pri delu, povezanimi z njenim delovanjem. Ta dokument organizaciji pomaga doseči želene rezultate njihovega sistema vodenja zdravja in varnosti pri delu. Skladno z politiko zdravja in varnosti pri delu organizacije vključujejo predvideni rezultati sistema vodenja zdravja in varnosti pri delu naslednje točke: a) neprekinjeno izboljšanje učinkovitosti zdravja in varnosti pri delu; b) izpolnjevanje zakonskih in drugih zahtev; c) doseganje ciljev zdravja in varnosti pri delu. Ta dokument se lahko uporablja v vseh organizacijah ne glede na velikost, vrsto in dejavnost. Uporablja se pri tveganjih za zdravje in varnost pri delu, ki so pod nadzorom organizacije, pri čemer se upoštevajo dejavniki, kot so okoliščine, v katerih deluje organizacija, ter potrebe in pričakovanja delavcev organizacije in drugih strank, ki imajo interes. Ta dokument ne navaja posebnih kriterijev za učinkovitost v zvezi z zdravjem in varnostjo pri delu in ne predpisuje oblike sistema vodenja zdravja in varnosti pri delu. Ta dokument organizaciji prek njenega sistema vodenja zdravja in varnosti pri delu omogoča integracijo drugih vidikov zdravja in varnosti, kot je dobro počutje delavcev. Ta dokument ne obravnava težav, kot so varnost izdelkov, škoda na lastnini ali vplivi na okolje, razen v meri, ki predstavlja tveganje za delavce in druge povezane zadevne osebe. Ta dokument je mogoče v celoti ali delno uporabljati za sistematično izboljšanje vodenja zdravja in varnosti pri delu. Vendar sklici na skladnost s tem dokumentom niso sprejemljivi, razen če so v sistem vodenja zdravja in varnosti pri delu organizacije vključene vse njegove zahteve, ki morajo biti izpolnjene brez izjeme.

Najbolje prodajani standardi