SIST EN 545:2011

Oznaka standarda: SIST EN 545:2011
Koda projekta: 00203043
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for water pipelines - Requirements and test methods
Naslov (slovenski): Cevi, fitingi, pribor in spoji iz nodularne litine za vodovodno omrežje - Zahteve in preskusne metode
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 545:2010 angleški jezik Withdrawn SIST-M: 108.90 EUR
PDF
Papir
SIST EN 545:2011 predgovor in/ali dodatek v slovenskem, jedro v angleškem jeziku Active SIST-M: 108.90 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: TLP - Tlačne posode
ICS: 23.040.10 23.040.40 91.140.60
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-04
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the requirements and associated test methods applicable to ductile iron pipes, fittings, accessories and their joints for the construction of pipelines outside buildings: - to convey different types of water (e.g. raw water, treated water, re-used water) for all types of applications (e.g. water intended for human consumption, for fire protection, for snow making, for irrigation, for hydro-electricity etc.); - with or without pressure; - to be installed below or above ground. This European Standard is applicable to pipes, fittings and accessories which are: - manufactured with socketed, flanged or spigot ends; - supplied externally and internally coated; - suitable for fluid temperatures between 0 °C and 50 °C, excluding frost; - not intended for use in areas subject to reaction to fire regulations. This does not preclude special arrangements for the products to be used at higher temperatures. This European Standard covers pipes and fittings cast by any type of foundry process or manufactured by fabrication of cast components, as well as corresponding joints and accessories, in a size range extending from DN 40 to DN 2 000, inclusive. This European Standard specifies requirements for materials, dimensions and tolerances, mechanical properties and standard coatings of ductile iron pipes and fittings. It also gives performance requirements for all components including joints. Joint design and gasket shapes are outside the scope of this standard. In addition, reference is made to the minimum performance requirements of couplings, flange adaptors and saddles manufactured for use with ductile iron pipes and fittings.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard opredeljuje zahteve in pridružene preskusne metode, ki veljajo za cevi, fitinge, pribor in spoje iz nodularne litine za gradnjo cevovodov zunaj stavb: - za zajem različnih vrst vode (npr. neobdelana vode, obdelana voda, ponovno uporabljena voda) za vse vrste uporab (npr. voda, ki jo uporabljajo ljudje, za zaščito pred ognjem, za izdelavo snega, za namakanje in za hidroelektriko); - z ali brez tlaka; - za vgradnjo pod ali nad zemljo. Ta standard velja za cevi, fitinge in pribor, kot sledi: - proizvedene z vtičnimi ali spojnimi konci ali zatiči; dobavljene z zunanjo ali notranjo prevleko; primerne za temperature tekočine med 0 °C in 50 °C, kar izključuje zmrzal; - niso namenjeni za uporabo na področjih, ki so predmet požarnih predpisov. Ta standard zajema cevi in fitinge, lite s pomočjo katere koli vrste livarskega postopka ali proizvedene z izdelavo litih komponent, kot tudi njihove spoje in pribor, v razponu velikosti med in vključno DN 40 do in vključno DN 2000. Ta standard opredeljuje zahteve za materiale, dimenzije in odstopanja, mehanske lastnosti in standardne prevleke cevi in fitingov iz nodularne litine. Prav tako podaja zahteve za delovanje za vse komponente, vključno s spoji. Zasnova spojev in oblike tesnil so zunaj področja uporabe tega standarda. Dodatno se sklicuje na zahteve za delovanje priključkov, prirobničnih adapterjev in nosilcev, proizvedenih za uporabo s pipami in fitingi iz nodularne litine.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 545:2007 - Cevi, fitingi, pribor in spoji za vodovodno omrežje iz nodularne litine - Zahteve in metode preskušanja 01-apr-2011
Revidiran oSIST prEN 545:2008 - Cevi, fitingi, pribor in spoji iz nodularne/duktilne litine za vodovodno omrežje - Zahteve in preskusne metode 01-nov-2010


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi