SIST-TP CEN/TR 1295-4:2015

Oznaka standarda: SIST-TP CEN/TR 1295-4:2015
Koda projekta: 00165250
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Structural design of buried pipelines under various conditions of loading - Part 4: Parameters for reliability of the design
Naslov (slovenski): Projektiranje vkopanih cevovodov pri različnih pogojih obremenitve - 4. del: Parametri za zanesljivost projektiranja
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TP CEN/TR 1295-4:2015 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IOVO - Oskrba z vodo, odvod in čiščenje odpadne vode
ICS: 23.040.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Nov-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-11
Referenčna oznaka: CEN/TR 1295-4:2015
Področje projekta (angleško): This Technical Report lists the parameters for the reliability of the structural design of buried water and wastewater pressure pipelines, drains and sewers. The reliability of the design of buried pipelines is based on the selection of appropriate design parameters for a chosen design method. This document identifies the parameters appropriate to the chosen design method, which should all be clearly stated. This Technical Report does not aim to specify the requirements for the structural design of water and wastewater pressure pipelines, drains and sewers. EN 1295 1 “Structural design of buried pipelines under various conditions of loading — Part 1: General requirements” defines these requirements. This Technical Report does not apply for offshore laying, pipes supported on piles, no dig pipelines, or laid above ground. Supplementary considerations need to be taken into account for these specific installations. Special situations (e.g. landslide, earthquake, fire) are outside the scope of this document. Design parameters for calculation of longitudinal effects (including bending moments, shear forces and tensile forces resulting for example from non uniform bedding and thermal movements and, in the case of pressure pipelines, from Poisson's contraction and thrust at change of direction or cross-section) are not covered in this document.
Področje projekta (slovensko): Cilj tega tehničnega poročila ni določitev zahtev za projektiranje tlačnih cevovodov, vodov in kanalov za odvajanje vode in odpadnih voda. Te zahteve določa standard EN 1295 1»Projektiranje vkopanih cevovodov pri različnih pogojih obremenitve – 1. del: Splošne zahteve«. To tehnično poročilo se ne uporablja za cevovode, položene na morju, cevovode, podprte s piloti, nevkopane cevovode ali cevovode, položene nad terenom. Za te posebne namestitve je treba upoštevati dodatne dokumente. Posebne razmere (npr. zemeljski plaz, potres, požar) niso vključene v področje uporabe tega dokumenta. Parametri zasnove za izračun vzdolžnih učinkov (vključno z upogibnimi momenti, strižnimi in nateznimi silami, ki nastanejo na primer zaradi neenotnega naleganja in toplotnih premikov ter v primeru tlačnih cevovodov na podlagi Poissonovega razmerja med skrčkom in raztezkom ob spremembi smeri ali križišču) niso zajeti v tem dokumentu.

Najbolje prodajani standardi