SIST ISO 3297:2011

Oznaka standarda: SIST ISO 3297:2011
Koda projekta: 039601
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Information and documentation - International standard serial number (ISSN)
Naslov (slovenski): Informatika in dokumentacija - Mednarodna standardna številka serijske publikacije (ISSN)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
oSIST ISO 3297:2010 angleški jezik Withdrawn SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
SIST ISO 3297:2011 angleški jezik Withdrawn SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IDT - Informatika, dokumentacija in splošna terminologija
ICS: 01.140.20
Status: Razveljavljen
Objavljen: 01-feb-2011
Refer. št. objave: Sporočila 2011-02
Razveljavitev: 01-sep-2018
Referenca razveljavitve: Sporocila 2018-09
Področje projekta (angleško): This International Standard defines and promotes the use of a standard code (ISSN) for the unique identification of serials and other continuing resources. Each International Standard Serial Number (ISSN) is a unique identifier for a specific serial or other continuing resource in a defined medium. This International Standard also describes a mechanism, the "linking ISSN (ISSN-L)," that provides for collocation or linking among the different media versions of the same continuing resource. ISSN are applicable to serials and to other continuing resources, whether past, present or to be published or produced in the foreseeable future, whatever the medium of publication or production. Individual monographs, sound and video recordings, printed music publications, audiovisual works and musical works have their own numbering systems and are not specifically mentioned in this International Standard. Such items may carry an ISSN in addition to their own standard numbers when they are part of a continuing resource. More detailed operational guidance is provided in the ISSN Manual available from the Registration Authority for this International Standard (see Clause 11).
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard opredeljuje in spodbuja uporabo standardne kode (ISSN) za identifikacijsko oznako serij in drugih neprekinjenih virov. Vsaka mednarodna standardna številka serijske publikacije (ISSN) je edinstvena oznaka določene serije ali drugega neprekinjenega vira v opredeljenem mediju. Ta mednarodni standard prav tako opisuje mehanizem »veznega ISSN (ISSN-L)«, ki zagotavlja kolokacijo ali povezovanje med različnimi različicami medijev istega neprekinjenega vira. ISSN veljajo za serije in druge neprekinjene vire bodisi v preteklosti, sedanjosti ali bodo objavljeni ali ustvarjeni v predvidljivi prihodnosti, ne glede na to ali gre za medij objave ali produkcije. Posamične monografije, zvočni in videoposnetki, natisnjene glasbene publikacije, avdiovizualna dela in glasbena dela imajo svoj lastni sistem številčenja in niso posebej omenjeni v tem mednarodnem standardu. Taki predmeti imajo lahko ISSN poleg svojih lastnih standardnih številk, kadar so del neprekinjenega vira. Podrobnejše operativno vodilo je določeno v Priročniku ISS, ki je na voljo pri registracijskem organu tega mednarodnega standarda (glej klavzulo 11).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST ISO 3297:2018 - Informatika in dokumentacija - Mednarodna standardna številka serijske publikacije (ISSN) 01-sep-2018
Nadomešča SIST ISO 3297:2003 - Informatika in dokumentacija - Mednarodna standardna številka serijske publikacije (ISSN) 01-feb-2011


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi