SIST EN ISO 13299:2016

Oznaka standarda: SIST EN ISO 13299:2016
Koda projekta: CSC01049
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Sensory analysis - Methodology - General guidance for establishing a sensory profile (ISO 13299:2016)
Naslov (slovenski): Senzorična analiza - Metodologija - Splošne smernice za uvajanje senzoričnega profila (ISO 13299:2016)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 13299:2016 angleški jezik Active SIST-I: 85.91 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: KŽP - Kmetijski pridelki in živilski proizvodi
ICS: 67.240
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Jun-2016
Refer. št. objave: Sporocila 2016-06
Referenčna oznaka: EN ISO 13299:2016
Področje projekta (angleško): This International Standard gives guidelines for the overall process for establishing a sensory profile. Sensory profiles can be established for all products or samples which can be evaluated by the senses of sight, odour, taste, touch, or hearing (e.g. food, beverage, tobacco product, cosmetic, textile, paper, packaging, sample of air or water). This International Standard can also be useful in studies of human cognition and behaviour. Some applications of sensory profiling are as follows: — to develop or change a product; — to define a product, production standard, or trading standard in terms of its sensory attributes; — to define a reference “fresh” product for shelf-life testing; — to study and improve shelf-life of a product; — to compare a product with a reference product or with other similar products on the market or under development; — to map a product’s perceived attributes for the purpose of relating them to factors such as instrumental, chemical or physical properties, and/or to consumer acceptability; — to characterize by type and intensity the off-odours or off-tastes in a sample (e.g. in pollution studies).
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard podaja smernice za celoten proces uvajanja senzoričnega profila. Senzorični profili se lahko uvedejo za vse izdelke ali vzorce, ki jih je mogoče ovrednotiti na podlagi čutil za vid, vonj, okus, dotik ali sluh (npr. hrana, pijača, tobačni izdelki, kozmetika, tekstil, papir, embalaža, vzorec zraka ali vode). Ta mednarodni standard je lahko uporaben tudi v študijah človeškega zaznavanja in vedenja. Nekateri načini uporabe senzoričnih profilov: – za razvoj ali spremembo proizvoda; – za opredelitev proizvoda, standarda proizvodnje ali standarda trgovanja v okviru njegovih senzoričnih lastnosti; – za določitev referenčnega »svežega« proizvoda za preskušanje roka uporabnosti; – za preučevanje in izboljšanje roka uporabnosti proizvoda; – za primerjavo proizvoda z referenčnim proizvodom ali drugimi podobnimi proizvodi na trgu ali v pripravi; – za preslikavo zaznanih lastnosti proizvoda za namene povezovanja z dejavniki, kot so instrumentalne, kemijske in fizikalne lastnosti, in/ali s sprejemljivostjo potrošnikov; – za razvrstitev po vrstah in intenzivnosti neustreznega vonja ali okusa v vzorcu (npr. v študijah onesnaževanja).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN ISO 13299:2010 - Senzorična analiza - Metodologija - Splošno navodilo za uvajanje senzoričnega profila (ISO 13299:2003) 08-Jun-2022
Nadomešča SIST EN ISO 13299:2010 - Senzorična analiza - Metodologija - Splošno navodilo za uvajanje senzoričnega profila (ISO 13299:2003) 01-Jun-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi