SIST EN 60079-0:2012

Oznaka standarda: SIST EN 60079-0:2012
Koda projekta: 22542
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General requirements (IEC 60079-0:2011, modified)
Naslov (slovenski): Eksplozivne atmosfere - 0. del: Oprema - Splošne zahteve (IEC 60079-0:2011, spremenjen)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 60079-0:2012 angleški jezik Active SIST-N: 130.68 EUR
PDF
Papir
SIST EN 60079-0:2012 slovenski jezik Active SISTP-SN: 163.35 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: EXP - Električni aparati za eksplozivne atmosfere
ICS: 29.260.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2012
Refer. št. objave: Sporočila 2012-10
Razveljavitev: 01-jun-2021
Referenca razveljavitve: Sporocila 2021-06
Referenčna oznaka: EN 60079-0:2012
Področje projekta (angleško): This part of IEC 60079 specifies the general requirements for construction, testing and marking of electrical equipment and Ex Components intended for use in explosive atmospheres. The standard atmospheric conditions (relating to the explosion characteristics of the atmosphere) under which it may be assumed that electrical equipment can be operated are: - temperature -20 °C to +60 °C; - pressure 80 kPa (0,8 bar) to 110 kPa (1,1 bar); and - air with normal oxygen content, typically 21 % v/v. This standard and other standards supplementing this standard specify additional test requirements for equipment operating outside the standard temperature range, but further additional consideration and additional testing may be required for equipment operating outside the standard atmospheric pressure range and standard oxygen content, particularly with respect to types of protection that depend on quenching of a flame such as ‘flameproof enclosure “d”’ (IEC 60079-1) or limitation of energy, ‘intrinsic safety “i”’ (IEC 60079-11).
Področje projekta (slovensko): Ta del standarda IEC 60079 določa splošne zahteve za konstrukcijo, preskušanje in označevanje električne opreme in sestavnih delov s protieksplozijsko zaščito Ex, namenjenih uporabi v eksplozivnih atmosferah. Standardni atmosferski pogoji (povezani z eksplozijskimi značilnostmi atmosfere), pod katerimi se lahko sklepa, da je mogoče električno opremo uporabljati, so: – temperatura –20 °C do +60 °C, – tlak 80 kPa (0,8 bara) do 110 kPa (1,1 bara) in – zrak z normalno vsebnostjo kisika, običajno 21 % v/v. Ta standard in drugi standardi, ki ga dopolnjujejo, določajo dodatne preskusne zahteve za opremo, ki deluje zunaj standardnega temperaturnega razpona, vendar so lahko potrebni dodatni premisleki in preskusi za opremo, ki deluje zunaj standardnega razpona atmosferskega tlaka in standardne vsebnosti kisika, zlasti ob upoštevanju vrst zaščite, ki so odvisne od gašenja plamena, kot so »ognjevarno ohišje ›d‹« (IEC 60079-1) ali omejitev energije »lastnovarne električne naprave ›i‹« (IEC 60079-11).
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomešča SIST EN 60079-0:2009 - Eksplozivne atmosfere - 0. del: Oprema - Splošne zahteve (IEC 60079-0:2007) 01-okt-2012
Dopolnjen z SIST EN 60079-0:2012/A11:2014 - Eksplozivne atmosfere - 0. del: Oprema - Splošne zahteve 30-avg-2013
Revidiran SIST EN 60079-0:2018 - Eksplozivne atmosfere - 0. del: Oprema - Splošne zahteve 02-avg-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi