SIST-TS CEN/TS 15901-2:2010

Oznaka standarda: SIST-TS CEN/TS 15901-2:2010
Koda projekta: 00227269
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Road and airfield surface characteristics - Part 2: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface using a device with longitudinal controlled slip (LFCRNL): ROAR (Road Analyser and Recorder of Norsemeter)
Naslov (slovenski): Značilnosti cestnih in vzletnih površin - 2. del: Postopek določanja torne sposobnosti vozne površine z opremo za vzdolžne meritve s kontroliranim drsenjem (LFCRNL): ROAR (Road Analyser and Recorder of Norsemeter)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN/TS 15901-2:2010 angleški jezik Active SIST-D: 53.24 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: CES - Ceste
ICS: 17.040.20 93.080.10 93.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-02
Referenčna oznaka: CEN/TS 15901-2:2009
Področje projekta (angleško): This Technical Specification describes a method for determining the wet road skid resistance of a surface by measuring the LFCRNL using the Road Analyser and Recorder of Norsemeter (ROAR). In addition to the friction measurement also measurements of pavement texture can be performed. The method provides friction coefficient measurements of pavements by using a hydraulically braked test wheel at a pre set slip ratio, which can be fixed from 5 % to 95 %. Default value for the Netherlands is 86 %. The standard test tyre is dragged over a pre wetted pavement under controlled load and speed conditions while its running direction is parallel to the direction of motion and perpendicular to the pavement. To determine the macro texture of the pavement a laser system is used. This system is placed in front of the towing vehicle in order to measure the macro texture on dry pavements and on the same path as the skid resistance measurement is done. The standard for this measurement and the used measuring device are well described in standards EN ISO 13473-1 and ISO 13473-2.
Področje projekta (slovensko): Ta tehnična specificija opisuje metodo določanja torne sposobnosti mokrih cest na površinah z merjenjem LFCRN z Road Analyser and Recorder of Norsemeter (ROAR). Poleg merjenja trenja lahko izvedemo tudi merjenja teksture površin. Metoda zagotavlja meritve količnika trenja površin z uporabo hidravlično zavrtega poskusnega kolesa pri vnaprej nastavljeni stopnji zdrsa, ki je lahko določena med 5 in 95 %. Privzeta vrednost za Nizozemsko je 86 %. S preskusno pnevmatiko se zavira na predhodno namočeni površini pod nadzorovanimi pogoji upora in hitrosti, medtem ko je njena smer vožnje vzporedna s smerjo gibanja in navpična na površino. Laserski sistem se uporablja za določanje makroteksture površine. Ta sistem je nameščen pred vozilo za vleko, da se meri makrotekstura suhih površin, in na isti stezi, na kateri se izvaja meritev torne sposobnosti. Standard za to meritev in uporabljeno opremo za merjenje je dobro opisan v EN ISO 13473-1 in ISO 13473-2.

Najbolje prodajani standardi