SIST-TS CEN/TS 15901-8:2010

Oznaka standarda: SIST-TS CEN/TS 15901-8:2010
Koda projekta: 00227276
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Road and airfield surface characteristics - Part 8: Procedure for determining the skid resistance of a pavement surface by measurement of the sideway-force coefficient (SFCD): SKM
Naslov (slovenski): Značilnosti cestnih in vzletnih površin - 8. del: Postopek določanja torne sposobnosti vozne površine z meritvijo količnika trenja poševno vodenega kolesa (SFCD) : SKM
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST-TS CEN/TS 15901-8:2010 angleški jezik Active SIST-F: 65.34 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: CES - Ceste
ICS: 17.040.20 93.080.10 93.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Feb-2010
Refer. št. objave: Sporočila 2010-02
Referenčna oznaka: CEN/TS 15901-8:2009
Področje projekta (angleško): This Technical Specification describes a method for determining the wet-road skid resistance of a surface by measurement of the sideway-force coefficient SFCD. The method provides a measure of the wet-road skid resistance properties of a bound surface by measurement of sideway-force coefficient at a controlled speed. This Technical Specification covers the operation of the sideway-force Coefficient Machine (SKM) developed in Germany. The SKM skid resistance measurement technique determines the sideway-force acting on a particular, angled wheel. NOTE Because wet pavement surfaces exhibit especially large differences in adhesion and constitute an almost exclusive environment in which the adhesion between tyre and pavement can drop to critically low levels, the test pavement is wetted in the region of the test wheel line during measurements. The SKM measurement technique has been developed for Network-wide measurements of skid resistance during road monitoring and assessment of pavement surfaces on German federal motorways and highways. It is also applicable to skid resistance measurements for road construction contracts. The skid resistance of a pavement is determined by friction measurements and measurements of pavement texture. Where measurement of pavement texture is required the standard for this measurement and the device is described in EN ISO 13473-1.
Področje projekta (slovensko): Ta tehnična specifikacija opisuje metodo določanja torne sposobnosti površine mokre ceste z meritvijo količnika trenja poševno vodenega kolesa SFCD. Ta metoda določa merilo lastnosti torne sposobnosti omejene površine mokre ceste z meritvijo količnika trenja poševno vodenega kolesa pri nadzorovani hitrosti. Ta tehnična specifikacija zajema delovanje opreme Coefficient Machine (SKM) za poševno vodena kolesa, razvita v Nemčiji. Tehnika merjenja torne sposobnosti SKM opreme določa bočno silo, ki deluje na določeno nagnjeno kolo. Tehnika merjenja SKM opreme je bila razvita za meritve torne sposobnosti celotne mreže med nadzorovanjem ceste in ocenjevanjem voznih površin na nemških federalnih avtocestah in cestah. Velja tudi za meritve torne sposobnosti pri pogodbah o gradnji cest. Torno sposobnost površine določajo meritve trenja in meritve teksture površine. Kjer se zahteva merjenje teksture površine, je standard tega merjenja in opreme opisan v EN ISO 13473-1.

Najbolje prodajani standardi