SIST EN 62343:2013

Oznaka standarda: SIST EN 62343:2013
Koda projekta: 24025
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Dynamic modules and devices - General and guidance
Naslov (slovenski): Dinamični moduli in naprave - Splošno in navodilo
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 62343:2013 angleški jezik Active SIST-E: 58.08 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOC - Mobilne komunikacije
ICS: 33.180.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-okt-2013
Refer. št. objave: Sporocila 2013-10
Razveljavitev: 01-nov-2020
Referenca razveljavitve: Sporocila 2020-11
Področje projekta (angleško): This International Standard applies to all commercially available optical dynamic modules and devices. It describes the products covered by the IEC 62343-X series, defines terminology, fundamental considerations and basic approaches. The object of this standard is to - establish uniform requirements for operation, reliability and environmental properties of DMs to be implemented in the appropriate DM standard, - provide assistance to the purchaser in the selection of consistently high-quality DM products for his particular applications, as well as in the consultation of the appropriate specific DM standard(s). This standard covers performance templates, performance standards, reliability qualification requirements, hardware and software interfaces and related testing methods. Since a dynamic module integrates an optical module/device, printed wiring board, and software/firmware, the standards developed in the series will mimic appropriate existing standards. On the other hand, since "dynamic module" is a relatively new product category, the dynamic module standards series will not be bounded by the existing practices where requirements differ. The safety standards as related to dynamic modules are mostly optical power considerations, which is covered by IEC TC 76: Optical radiation safety and laser equipment.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard se uporablja za vse optične dinamične module in naprave, ki so na voljo na tržišču. Opisuje izdelke, vključene v IEC 62343-X, določa terminologijo, glavne dejavnike in osnovne pristope. Cilj tega standarda je – vzpostaviti enotne zahteve za delovanje, zanesljivost in okoljske lastnosti DM-jev za uvedbo v ustreznem standardu DM, – zagotoviti pomoč kupcu pri izbiri dosledno visokokakovostnih izdelkov DM za njegove določene uporabe in pri pregledu ustreznega specifičnega standarda DM. Ta standard vključuje predloge delovanja, standarde delovanja, kvalifikacijske zahteve glede zanesljivosti, vmesnike strojne in programske opreme ter povezane preskusne metode. Ker dinamični modul vključuje optični modul/napravo, tiskano vezje ter programsko/strojno opremo, bodo standardi, razviti v tej seriji, posnemali ustrezne obstoječe standarde. Ker pa je »dinamični modul« relativno nova kategorija izdelka, obstoječe prakse ne bodo zavezujoče za skupine standardov za dinamični modul, kjer se zahteve razlikujejo. Varnostni standardi, povezani z dinamičnimi moduli, obravnavajo zlasti optično moč, kar pokriva standard IEC TC 76: Varnost pri optičnem sevanju in laserska oprema.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Nadomeščen z SIST EN 62343:2018 - Dinamični moduli - Splošno in navodilo (IEC 62343:2017) 13-nov-2017
Revidiran SIST EN 62343:2018 - Dinamični moduli - Splošno in navodilo (IEC 62343:2017) 19-apr-2016


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi