SIST EN IEC/IEEE 5700:2018

Oznaka standarda: SIST EN IEC/IEEE 5700:2018
Koda projekta: 64163
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Bushings for DC application
Naslov (slovenski): Skoznjiki za enosmerne aplikacije
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN IEC/IEEE 5700:2018 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: IZL - Izolatorji
ICS: 29.080.20
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Dec-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-12
Referenčna oznaka: EN IEC/IEEE 65700-19-03:2018
Področje projekta (angleško): This International Standard applies to outdoor and indoor bushings of any voltage used on DC systems, of capacitance graded or gas insulated types for use as components of oil-filled converter transformers and smoothing reactors, as well as air-to-air DC bushings. This standard does not apply to the following: • cable terminations (potheads); • bushings for instrument transformers; • bushings for test power supplies; • bushings applied with gaseous insulation (other than air at atmospheric pressure) external to the bushing; • bushings for industrial application; • bushings for traction application; • bushings for distribution class transformers. This standard makes reference to IEC 60137 for general terms and conditions and defines the special terms used, operating conditions, ratings, test procedures as well as general mechanical and electrical requirements for bushings for DC application.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard se uporablja za zunanje in notranje skoznjike katere koli napetosti, uporabljene v sistemih enosmernega toka, z razredom kapacitivnosti ali plinsko izolacijo za uporabo v komponentah z oljem napolnjenih usmerniških transformatorjev in izravnalnih reaktorjev ter tudi za zračne skoznjike za enosmerne aplikacije. Ta standard se ne uporablja za: • kabelske priključke (razdelilnike); • skoznjike za merilne transformatorje; • skoznjike za preskusno napajanje; • skoznjike za plinsko izolacijo (razen zraka pri atmosferskem tlaku), nameščeno zunaj skoznjika; • skoznjike za industrijsko uporabo; • skoznjike za vlečno uporabo; • skoznjike za transformatorje razdelilnega razreda. Ta standard se glede splošnih določil in pogojev sklicuje na standard IEC 60137 ter določa uporabljene posebne pogoje, delovne pogoje, značilnosti, preskusne postopke ter tudi splošne mehanske in električne zahteve za skoznjike, ki se uporabljajo za enosmerne aplikacije.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Popravljen z SIST EN IEC/IEEE 65700:2018/AC:2019 - Skoznjiki za enosmerne aplikacije 12-Mar-2019
Revidiran SIST EN 62199:2005 - Skoznjiki za enosmerne aplikacije (IEC 62199:2004) 27-Dec-2016
Nadomešča SIST EN 62199:2005 - Skoznjiki za enosmerne aplikacije (IEC 62199:2004) 27-Mar-2018


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi