SIST EN 61285:2015

Oznaka standarda: SIST EN 61285:2015
Koda projekta: 24528
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Industrial-process control - Safety of analyzer houses (IEC 61285:2015)
Naslov (slovenski): Nadzor industrijskih procesov - Varnost prostorov za analiziranje (IEC 61285:2015)
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 61285:2015 angleški jezik Active SIST-G: 72.60 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: MOV - Merilna oprema za elektromagnetne veličine
ICS: 25.040.40
Status: Objavljen
Objavljen: 01-sep-2015
Refer. št. objave: Sporocila 2015-09
Referenčna oznaka: EN 61285:2015
Področje projekta (angleško): This International Standard describes the physical requirements for the safe operation of the process analyser measuring system installed in an analyser house (AH) in order to ensure its protection against fire, explosion and health hazards. This standard applies for analyser houses with inner and/or external potential explosive atmospheres and it applies to hazards caused by toxic substances or asphyxiant gases. (Refer to national guidelines on toxic hazards.) This standard does not address facilities where solids (dust, powder, fibres) are the hazard. This standard does not seek to address all functional safety issues related to analyser houses. Clause 4 addresses the location of the AH and connection within the process plant areas. Clause 5 addresses the design, construction and layout of the AH. It does not address parts of the analyser measuring system installed in other locations such as sample conditioning rooms (SCR) or switchgear rooms. Clause 6 addresses measures for reducing the danger of explosion for AHs while permitting maintenance of equipment with the power on and the case open. For most fluids, the major constraint is that the concentration of vapours, which are toxic for personnel, is lower than the lower explosive (flammable) limit (LEL) (see Clause 7). Using n-Pentane as an example, the LEL is 1,4 % or 14 000 × 10–6, the level immediately dangerous to life or health (which is the maximum level from which a worker could escape within 30 min without any escape-impairing symptoms or any irreversible health effects) is only 0,5 % or 5 000 × 10–6. Clause 7 addresses those measures for protecting personnel from materials in the atmosphere of AHs that are hazardous to health.
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard opisuje fizikalne zahteve za varno upravljanje sistema za analiziranje, ki je nameščen v prostoru za analiziranje (AH), da je zagotovljena zaščita pred požari, eksplozijami in nevarnostmi za zdravje. Ta standard velja za prostore za analiziranje z notranjimi in/ali zunanjimi potencialno eksplozivnimi atmosferami ter tveganja, povezana s strupenimi snovmi ali zadušljivimi plini. (Glej nacionalne smernice o toksičnih nevarnostih.) Ta standard ne zajema objektov, pri katerih so tveganje trdne snovi (prah, prašek, vlakna). Ta standard ni namenjen obravnavi vseh vprašanj funkcionalne varnosti, povezanih s prostori za analiziranje. Točka 4 obravnava mesto prostora za analizo in povezavo znotraj območij obdelovalnega obrata. Točka 5 obravnava zasnovo, konstrukcijo in ureditev prostora za analizo. Standard ne obravnava delov sistema za merilne analize, nameščenih na drugih lokacijah, kot so prostori za pripravo vzorcev (SRC) ali prostori za stikalne naprave. Točka 6 obravnava ukrepe za zmanjšanje možnosti eksplozije v prostorih za analizo z omogočanjem vzdrževanja opreme z vklopljenim napajanjem in odprtim pokrovom. Glavna ovira pri večini tekočin je dejstvo, da je koncentracija hlapov, ki so strupeni za osebje, nižja od spodnje meje eksplozivnosti (vnetljivosti) (LEL) (glej točko 7). Če kot primer vzamemo n-pentan, pri katerem je spodnja meja eksplozivnosti 1,4 % ali 14.000 × 10–6, je raven, ki je takoj življenjsko nevarna ali nevarna za zdravje (kar je maksimalna raven, pri kateri lahko delavec uide v 30 min brez simptomov, ki bi ovirali pobeg, ali trajnih učinkov na zdravje) samo 0,5 % ali 5.000 × 10–6. Točka 7 obravnava ukrepe za zaščito osebja pred materiali in atmosferami prostorov za analize, ki so nevarni za zdravje.
Povezava na standarde
Povezava Ime Datum
Revidiran SIST EN 61285:2007 - Regulacija industrijskih procesov - Varnost prostorov za analiziranje (IEC 61285:2004) 18-okt-2013
Revidiran SIST EN 61285:2007 - Regulacija industrijskih procesov - Varnost prostorov za analiziranje (IEC 61285:2004) 06-maj-2014


• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AC so popravki standardov in so v večini primerov brezplačni.

• Slovenski standardi SIST s cenovnim razredom AP so privzeti tuji standardi, katerih sestavni del je izvirni standard, ki ga moramo pridobiti pri izdajatelju v tujini. Naročilo pošljite na: prodaja@sist.si.

Najbolje prodajani standardi