SIST EN ISO 16228:2018

Oznaka standarda: SIST EN ISO 16228:2018
Koda projekta: 00185368
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Fasteners - Types of inspection documents (ISO 16228:2017)
Naslov (slovenski): Vezni elementi - Vrste certifikatov kontrole (ISO 16228:2017)
Če kupite standard(e) SIST v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam ob dnevu standardizacije med 14. do 21. oktobra 2020 nudimo 20% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN ISO 16228:2018 angleški jezik Active SIST-H: 78.65 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: ISEL - Strojni elementi
ICS: 21.060.01
Status: Objavljen
Objavljen: 01-apr-2018
Refer. št. objave: Sporocila 2018-04
Referenčna oznaka: EN ISO 16228:2018
Področje projekta (angleško): This International standard specifies the different types of fastener inspection documents, issued by the fastener manufacturer or distributor and/or by the external authorized representative, on specific request of the purchaser at the time of the order: - declaration of compliance (F2.1), - test reports (F2.2, F3.1, F3.2 and F3.3). NOTE The term “certificate” is in common use, however for fastener inspection documents the terminology to be used is “test report”. It specifies requirements for the content of each fastener inspection document, in conjunction with the order, the relevant standards and/or specified requirements. This International standard applies to finished fasteners such as bolts, screws, studs, nuts, washers, pins, rivets, etc. made of steel, stainless steel, non-ferrous metal or non-metallic material. This International Standard is not intended for special-purpose or specially engineered applications requiring other types of procedures (e.g. initial samples …). Examples of inspection documents are given in Annex A (informative). An example of a coding system identifying the sections in fastener inspection documents is given in Annex B (informative).
Področje projekta (slovensko): Ta mednarodni standard določa različne vrste certifikatov kontrole za vezne elemente, ki jih izdajo proizvajalci ali distributerji veznih elementov in/ali zunanji pooblaščeni zastopnik na izrecno zahtevo kupca ob naročilu: – izjava o skladnosti (F2.1), – poročila o preskusih (F2.2, F3.1, F3.2 in F3.3). OPOMBA: Izraz »certifikat« je v splošni rabi, vendar se v certifikatih kontrole za vezne elemente uporablja izraz »poročilo o preskusu«. Določa zahteve za vsebino vsakega certifikata kontrole za vezne elemente v povezavi z naročilom, relevantnimi standardi in/ali določenimi zahtevami. Ta mednarodni standard se uporablja za dokončane vezne elemente, kot so sorniki, vijaki, stojni vijaki, matice, podložke, zatiči, zakovice ipd. iz jekla, nerjavnega jekla, neželeznih kovin ali nekovinskih materialov. Ta mednarodni standard ni predviden za posebne namene ali načine uporabe, ki zahtevajo druge vrste postopkov (npr. začetne vzorce ipd.). Primeri teh certifikatov kontrole so podani v dodatku A (informativni). Primer sistema kodiranja za določanje razdelkov v certifikatih kontrole za vezne elemente je podan v dodatku B (informativni).

Najbolje prodajani standardi