SIST EN 13036-5:2019

Oznaka standarda: SIST EN 13036-5:2019
Koda projekta: 00227452
Organizacija: SIST
Naslov (angleški): Road and airfield surface characteristics - Test methods - Part 5: Determination of longitudinal unevenness indices
Naslov (slovenski): Značilnosti cestnih in letaliških površin - Preskusne metode - 5. del: Določanje indeksov vzdolžnih neravnin
Če kupite standardizacijski dokument v .pdf formatu prek spletne prodaje, vam nudimo 10% popust pri spodnji ceni brez DDV. Cenik SIST
Dokumenti
Ime Jezik Status Cena Dodaj v košarico
SIST EN 13036-5:2019 angleški jezik Active SIST-J: 96.80 EUR
PDF
Papir
Tehnični odbor: CES - Ceste
ICS: 17.040.20 93.080.10 93.120
Status: Objavljen
Objavljen: 01-Nov-2019
Refer. št. objave: Sporocila 2019-11
Referenčna oznaka: EN 13036-5:2019
Področje projekta (angleško): This European Standard specifies the mathematical processing of digitized longitudinal profile measurements to produce evenness indices. The document describes the calculation procedure for the International Roughness Index (IRI), Root Mean Square (RMS) and Longitudinal Profile Variance (LPV) from three separate wavelength bands and the σWLP and ΔWLP from the Weighted Longitudinal Profile (WLP). The purpose of this document is to provide a standard practice for calculating and reporting estimates of road evenness from digitized longitudinal profiles. Other aims with the standard are to facilitate the comparison of evenness measurement results carried out with different profiling instruments in European countries. The evenness range covered in this standard is defined as the wavelength range 0.5 m to 50 m. It should be noted that both shorter and longer wavelengths can also influence the driving comfort but those are not covered in this standard. The quantified evenness indices derived from the standard are useful support for pavement management systems. The output can also be used for type approval and performance control of new and old pavements. The indices can be used on rigid, flexible and gravel road surfaces. The standard doesn´t define from what position on the road the longitudinal profile should be obtained. The derived indices are portable in the sense that they can be obtained from longitudinal profiles measured with a variety of instruments.
Področje projekta (slovensko): Ta evropski standard določa matematično obdelavo digitaliziranih meritev vzdolžnega profila za izdelavo indeksov neravnin. Dokument opisuje postopek izračuna za mednarodni indeks hrapavosti (IRI), geometrično povprečje (RMS) in odstopanje vzdolžnega profila (LPV) iz treh ločenih pasov valovne dolžine ter σWLP in ΔWLP iz tehtanega vzdolžnega profila (WLP). Namen tega dokumenta je zagotoviti standardno prakso za izračun in poročanje o neravninah cest iz digitaliziranih vzdolžnih profilov. Drugi cilji standarda so olajšanje primerjave rezultatov meritev neravnin, izvedenih z različnimi instrumenti za profiliranje v evropskih državah. Obseg neravnine, zajet v tem standardu, je opredeljen kot območje valovne dolžine od 0,5 m do 50 m. Upoštevati je treba, da lahko na udobje vožnje vplivajo tako krajše kot daljše valovne dolžine, ki pa v tem standardu niso zajete. Količinsko opredeljeni indeksi neravnin, izpeljani iz standarda, so koristna podpora za sisteme upravljanja pločnikov. Rezultat je mogoče uporabiti tudi za homologacijo in nadzor učinkovitosti novih ter starih pločnikov. Indekse je mogoče uporabiti na togih, prožnih in gramoznih cestnih površinah. Standard ne določa, iz katerega položaja na cesti naj bi pridobili vzdolžni profil. Izpeljani indeksi so prenosljivi, tako da jih je mogoče pridobiti iz vzdolžnih profilov, merjenih z različnimi instrumenti.

Najbolje prodajani standardi